Nazwisko i imię / hasło:
Narmąc Kazimierz.
Tytuł:
Cythara Opátrznośći Boskiey wdźięczno brzmiąca, z seraphicznym psałterzem seraphicznego Doktora Bonawentury Swiętego złączona, swiátu podana przy Introdukciey Bractwa Opatrznośći Boskiey offiarowana Jáśnie Wielmożney Jey-Mośći pániey Katarzynie z Sapiehow Branickiey, Woiewodziney Podlaskiey, Branickiey, Bielskiey, Krośinskiey, Ratynskiey &c. Stárośćinie. Stárániem zákonnych osob zákona Oyca S. Franciszka przez zebranie z Kśiąg rożnych z przydaniem rożnego nábożeństwa. W Wilnie, W Drukárni Akádemickiey Soc. Jesu, R. P. 1718.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1718.
Komentarz:
w4ce, k. 15, s. 248. Opr.: skóra. Estr. XXIII, s. 41 (tu tylko: s. 248); Guseva I, poz. 302.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Nieśwież BP/ sygn.: au 19 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Theol.] 393 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 181 v., poz. 393).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18583
Całość:
Narmąc Kazimierz.

Cythara Opátrznośći Boskiey wdźięczno brzmiąca, z seraphicznym psałterzem seraphicznego Doktora Bonawentury Swiętego złączona, swiátu podana przy Introdukciey Bractwa Opatrznośći Boskiey offiarowana Jáśnie Wielmożney Jey-Mośći pániey Katarzynie z Sapiehow Branickiey, Woiewodziney Podlaskiey, Branickiey, Bielskiey, Krośinskiey, Ratynskiey &c. Stárośćinie. Stárániem zákonnych osob zákona Oyca S. Franciszka przez zebranie z Kśiąg rożnych z przydaniem rożnego nábożeństwa. W Wilnie, W Drukárni Akádemickiey Soc. Jesu, R. P. 1718.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1718.

w4ce, k. 15, s. 248.

Opr.: skóra.

Estr. XXIII, s. 41 (tu tylko: s. 248); Guseva I, poz. 302.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Nieśwież BP/
sygn.: au 19 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Theol.] 393 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 181 v., poz. 393).

BAN: XXIX / б 18583