Nazwisko i imię / hasło:
Nepveu François.
Tytuł:
Reflexyi Albo Myśli Chrześciańskich Na cáły Rok rozłożonych, Częsc Trzecia, Zámykaiącá w sobie Lipiec, Sierpien, Wrzesien. We Lwowie w Drukárni Collegiu[m] Soc: Jesu. 1730.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1730; Cz. IV: b. r. (1730?).
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 374 (właściwie: s. 384, dwa razy wybite s. 232–241), k. 1. – Reflexyi Albo Myśli Chrześciańskich Na cáły Rok rozłożonych, Częsc Czwarta, Zamykáiąca w sobie Pazdziernik, Listopad, Grudzien. We Lwowie w Drukárni Collegium Soc: Jesu. w 8ce, k. 1, s. 391 (właściwie: s. 389, dwa razy wybita s. 26, opuszczone s. 32, 55, 56), [19]. Opr.: karton, papier. Estr. XXIII, s. 81 (pod hasłem: Nepuev Franciszek; tu paginacja t. III: s. 379, t. IV: s. 391); Guseva I, poz. 300.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 119. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 119 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 369 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.39 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5290
Całość:
Nepveu François.

Reflexyi Albo Myśli Chrześciańskich Na cáły Rok rozłożonych, Częsc Trzecia, Zámykaiącá w sobie Lipiec, Sierpien, Wrzesien. We Lwowie w Drukárni Collegiu[m] Soc: Jesu. 1730.

Lwów, druk. Jezuitów, 1730; Cz. IV: b. r. (1730?).

w 8ce, k. 1, s. 374 (właściwie: s. 384, dwa razy wybite s. 232–241), k. 1.

– Reflexyi Albo Myśli Chrześciańskich Na cáły Rok rozłożonych, Częsc Czwarta, Zamykáiąca w sobie Pazdziernik, Listopad, Grudzien. We Lwowie w Drukárni Collegium Soc: Jesu.
w 8ce, k. 1, s. 391 (właściwie: s. 389, dwa razy wybita s. 26, opuszczone s. 32, 55, 56), [19].

Opr.: karton, papier.

Estr. XXIII, s. 81 (pod hasłem: Nepuev Franciszek; tu paginacja t. III: s. 379, t. IV: s. 391); Guseva I, poz. 300.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 119.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 119 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 369 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.39 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / а 5290