Nazwisko i imię / hasło:
Murinius Marcin.
Tytuł:
Pamiętnik albo kronika Pruskich mistrzow y kxiąząt [sic] Pruskich. Tudziesz Historya Inflandzka i Kurlandya. Z przydánemi rzeczy Pámięci godnych, zrozmáitych [sic] Kronikarzow zebrána przez Mikołaia z Chwałkowa Chwałkowskiego Oraz iest Szwedzka y Moskiewska Woyná zá Pánowánia Naiasnieyszego Krola Iego Mości Augusta w Torego [sic], krotkiem stylem wyrazona, y do Druku dáná. Roku Krolá Krolow 1712. W Poznaniv. Superiorum permissu.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, b. dr., 1712.
Komentarz:
w 4ce, k. 129. Opr. skóra. Estr. XXII, s. 633; Guseva I, poz. 295.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KS.X.R. Nieśwież BFUR/ na wyklejce okładki górnej ekslibris FUR (ślad), pod nim naklejka z sygn.: Q 3.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21604
Całość:
Murinius Marcin.

Pamiętnik albo kronika Pruskich mistrzow y kxiąząt [sic] Pruskich. Tudziesz Historya Inflandzka i Kurlandya. Z przydánemi rzeczy Pámięci godnych, zrozmáitych [sic] Kronikarzow zebrána przez Mikołaia z Chwałkowa Chwałkowskiego Oraz iest Szwedzka y Moskiewska Woyná zá Pánowánia Naiasnieyszego Krola Iego Mości Augusta w Torego [sic], krotkiem stylem wyrazona, y do Druku dáná. Roku Krolá Krolow 1712. W Poznaniv. Superiorum permissu.

Poznań, b. dr., 1712.

w 4ce, k. 129.

Opr. skóra.

Estr. XXII, s. 633; Guseva I, poz. 295.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KS.X.R.

Nieśwież BFUR/
na wyklejce okładki górnej ekslibris FUR (ślad), pod nim naklejka z sygn.: Q 3.

BAN: XXIX / б 21604