Nazwisko i imię / hasło:
Meta.
Tytuł:
Meta s. affektow przez pobozne y wybrane akty rytmem polskim z rożnemi o SS. Páńskich, officiuszámi, litániámi, y osobliwszemi modlitwámi, do tegoż celu kieruiącemi. Dlá dusz bogomyslnych do empireyskiego terminu, zmierzáiących, wydana. Zá pozwoleniem stárszych. W Lublinie W Drukárni Kollegium Lubelskiego Soc. Iesu. Roku Páńskiego 1722.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1722.
Komentarz:
w 4ce, k. 147. Opr.: skóra. Estr. XXII, s. 307; Dziok-Strelnik, poz. 604; Guseva I, poz. 282.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 113. Sankt Petersburg BAN sygn.: 461 (przekreślona, zmieniona na:) 115 (naklejka na grzbiecie); 115 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/V.24 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21431
Całość:
Meta.

Meta s. affektow przez pobozne y wybrane akty rytmem polskim z rożnemi o SS. Páńskich, officiuszámi, litániámi, y osobliwszemi modlitwámi, do tegoż celu kieruiącemi. Dlá dusz bogomyslnych do empireyskiego terminu, zmierzáiących, wydana. Zá pozwoleniem stárszych. W Lublinie W Drukárni Kollegium Lubelskiego Soc. Iesu. Roku Páńskiego 1722.

Lublin, druk. Jezuitów, 1722.

w 4ce, k. 147.

Opr.: skóra.

Estr. XXII, s. 307; Dziok-Strelnik, poz. 604; Guseva I, poz. 282.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 113.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 461 (przekreślona, zmieniona na:) 115 (naklejka na grzbiecie); 115 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/V.24 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21431