owner:
3
Nazwisko i imię / hasło:
Zawadzki Kazimierz.
Tytuł:
Historia Arcana, Seu Annalium Polonicorum Libri VII. Reductae primum. Post Piasti tempora vere liberi voti Liberae Electionis, centuriatis Regni Comitiis In Electorali campo celebratae. Cosmopoli. 1699. Przed tytułem: Casimiri Zawadzki, Castellani Culmensis, Gubernatoris Lipinensis,
Miejsce i rok wydania:
Frankfurt a/Main?, 1699.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 415 (i.e. 416), tabl. 1; wydanie A (bez pomyłek paginacji, za wyjątkiem s. 415). Def.: brak 2 ostatnich kart (s. 413-416). Opr.: papier. Estr. XXXIV, s. 429; Havu, poz. 811.
Proweniencja:
Prow.: Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: KSXR; Biała BW/ sygn.: ??? (zapiska na wyklejce okładki dolnej); Petersburg: pieczęć okrągła „Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop.” (na wyklejce okładki dolnej).
Lokalizacja:
BNF: H.95-1528
Całość:
3

Zawadzki Kazimierz.

Historia Arcana, Seu Annalium Polonicorum Libri VII. Reductae primum. Post Piasti tempora vere liberi voti Liberae Electionis, centuriatis Regni Comitiis In Electorali campo celebratae. Cosmopoli. 1699.

Przed tytułem: Casimiri Zawadzki, Castellani Culmensis, Gubernatoris Lipinensis,

Frankfurt a/Main?, 1699.

w 4ce, k. 3, s. 415 (i.e. 416), tabl. 1; wydanie A (bez pomyłek paginacji, za wyjątkiem s. 415). Def.: brak 2 ostatnich kart (s. 413-416). Opr.: papier. Estr. XXXIV, s. 429; Havu, poz. 811.

Prow.: Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: KSXR; Biała BW/ sygn.: ??? (zapiska na wyklejce okładki dolnej); Petersburg: pieczęć okrągła „Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop.” (na wyklejce okładki dolnej).

BNF: H.95-1528