Nazwisko i imię / hasło:
Piotr Kanizjusz św. (Petrus Canisius s.).
Tytuł:
Katechism Katolicki Albo Dla pobożnośći Chrześćiańskiey Nauka. Przez W.X. Piotra Kanisiusza Societatis Jesu Kápłána, y Theologa nápisany.
Miejsce i rok wydania:
B. m. i r. (Sandomierz, druk. Jezuitów, 1724).
Komentarz:
w 8ce, s. 1217-1318 (Ffff-Mmmm4), k. 2 (Benedictio Iter Ingredientium). Tytuł nagłówkowy. – Osobno oprawiony fragment dzieła Albrechta Stawskiego: Serdeczne do Boga, Matki Iego, y SS. Patronow Westchnienia, Chrzescianskiey Duszy (Sandomierz, druk. Jezuitów, 1724). Opr.: skóra.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: Oct. 54. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 54tto (zapiska na wyklejce okładki górnej). Petersburg BAN pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien., na s. 1219. sygn.: 140 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej) Warszawa BU/ pieczęć okrągła: Библиотека Императорскаго Варшавскаго Университета, na odwrocie karty ochr. dolnej. przekreślona sygn.: Зала 2.2 Шкафъ 7 Полка 4 No 37 (naklejka na wyklejce okładki górnej). sygn.: Зала 5 Шкафъ 12 Полка 14 No 38 (naklejka na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BUW: 5.12.14.38
Całość:
Piotr Kanizjusz św. (Petrus Canisius s.).

Katechism Katolicki Albo Dla pobożnośći Chrześćiańskiey Nauka. Przez W.X. Piotra Kanisiusza Societatis Jesu Kápłána, y Theologa nápisany.

B. m. i r. (Sandomierz, druk. Jezuitów, 1724).

w 8ce, s. 1217-1318 (Ffff-Mmmm4), k. 2 (Benedictio Iter Ingredientium).
Tytuł nagłówkowy. – Osobno oprawiony fragment dzieła Albrechta Stawskiego: Serdeczne do Boga, Matki Iego, y SS. Patronow Westchnienia, Chrzescianskiey Duszy (Sandomierz, druk. Jezuitów, 1724).

Opr.: skóra.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: Oct. 54.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 54tto (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Petersburg BAN
pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien., na s. 1219.
sygn.: 140 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej)

Warszawa BU/
pieczęć okrągła: Библиотека Императорскаго Варшавскаго Университета, na odwrocie karty ochr. dolnej.
przekreślona sygn.: Зала 2.2 Шкафъ 7 Полка 4 No 37 (naklejka na wyklejce okładki górnej).
sygn.: Зала 5 Шкафъ 12 Полка 14 No 38 (naklejka na wyklejce okładki górnej).

BUW: 5.12.14.38