Nazwisko i imię / hasło:
Remonstracja.
Tytuł:
Remonstracya Fundamentalna Przyczyn Slusznych [sic], Dla Ktorych Cesarz Jego MC. Rzymski, Imperatorowa Jey MC. Rossyiska, y Krol Jego MC. Pruski do tego są obligowani, zeby Woyska swoie na Pograniczach stoiące, pod czas przyszley [sic] Elekcyi Krola Polskiego za Rekwizycyą usilną roznych godnych Osob, tey Oyczyzny Synow, tak ex Ordine Senatorio iako tez ex Equestri, do pomienionych Potencyi zanieszoną [sic], Na zaszczyt wolnych Glosow [sic], Y oddalenia dalszych Oppressyi, do Polski wprowadzic. W Miesiącu Auguscie M.D.CC.XXXIII.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1733.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 3-35. Opr.: brak. Estr. XXVI, s. 243.
Proweniencja:
Prow.: Józef Andrzej Załuski na karcie tytułowej pieczęć: I·A·Zalvski Nieśwież BW/ zakupione przez Michała Kazimierza Radziwiłła na aukcji dubletów Biblioteki Załuskich w 1761 roku.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21290
Całość:
Remonstracja.

Remonstracya Fundamentalna Przyczyn Slusznych [sic], Dla Ktorych Cesarz Jego MC. Rzymski, Imperatorowa Jey MC. Rossyiska, y Krol Jego MC. Pruski do tego są obligowani, zeby Woyska swoie na Pograniczach stoiące, pod czas przyszley [sic] Elekcyi Krola Polskiego za Rekwizycyą usilną roznych godnych Osob, tey Oyczyzny Synow, tak ex Ordine Senatorio iako tez ex Equestri, do pomienionych Potencyi zanieszoną [sic], Na zaszczyt wolnych Glosow [sic], Y oddalenia dalszych Oppressyi, do Polski wprowadzic. W Miesiącu Auguscie M.D.CC.XXXIII.

B. m., 1733.

w 4ce, k. 1, s. 3-35.

Opr.: brak.

Estr. XXVI, s. 243.

Prow.:
Józef Andrzej Załuski
na karcie tytułowej pieczęć: I·A·Zalvski

Nieśwież BW/
zakupione przez Michała Kazimierza Radziwiłła na aukcji dubletów Biblioteki Załuskich w 1761 roku.

BAN: XXIX / б 21290