Nazwisko i imię / hasło:
Robert Bellarmin św.
Tytuł:
Katechizm rzymski abo Krotka nauka katolicka wszystkim chrześćianom do zbawienia naypotrzebnieysza, po włosku z rozkazu Oyca S. Klemensa osmego przez Roberta Bellarmina kardynała, arcybiskupa Kapuańskiego w Rzymie wydana, przez Marcina Szyszkowskiego, biskupa natenczas łuckiego po łaćinie przetłumaczona i królewicowi Władysławowi dedykowana, teraz po polsku dla zrozumienia wszystkich osobliwie katolickiey młodźi przełozona przez X. Jana Poszakowskiego Soc. J. teologa. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. Akademickiey Soc. Jesu Roku P. 1752.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1752.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 3-70. Współoprawne, zob. Lambert Joseph (Kazania na Niedziele 1752). Estr. XII, s. 447-448 (pod hasłem: Bellarmin Robert Franc.); Guseva I, poz. 248.
Proweniencja:
Prow. klocka: Jan Poszakowski / Michał Kazimierz Radziwiłł; Nieśwież BO.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20256 [adl. 3]
Całość:
Robert Bellarmin św.

Katechizm rzymski abo Krotka nauka katolicka wszystkim chrześćianom do zbawienia naypotrzebnieysza, po włosku z rozkazu Oyca S. Klemensa osmego przez Roberta Bellarmina kardynała, arcybiskupa Kapuańskiego w Rzymie wydana, przez Marcina Szyszkowskiego, biskupa natenczas łuckiego po łaćinie przetłumaczona i królewicowi Władysławowi dedykowana, teraz po polsku dla zrozumienia wszystkich osobliwie katolickiey młodźi przełozona przez X. Jana Poszakowskiego Soc. J. teologa. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. Akademickiey Soc. Jesu Roku P. 1752.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1752.

w 4ce, k. 1, s. 3-70.

Współoprawne, zob. Lambert Joseph (Kazania na Niedziele 1752).

Estr. XII, s. 447-448 (pod hasłem: Bellarmin Robert Franc.); Guseva I, poz. 248.

Prow. klocka: Jan Poszakowski / Michał Kazimierz Radziwiłł; Nieśwież BO.

BAN: XXIX / б 20256 [adl. 3]