Nazwisko i imię / hasło:
Anzelm św. (Anselmus s.).
Tytuł:
Obiáśnienie trudnosci theologicznych, Zebráne z Doktorow Swiętych od Anzelma S. Z przydátkiem większey Częśći Ięzykiem Polskim do Druku Podáne. Ku większey Czći Bożey, ku pożytkowi Práwowiernych, Osobliwie około Dusz prácuiących. Zá Stárániem W. X. Woyciecha Wasniowskiego, Plebaná Brzeskiego. Zá dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, w druk. Łukaszá Kupiszá, I. K. M. typ. Roku Pánskiego 1651.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1651.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 96. Egz. a Opr.: półpergamin. Egz. b W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648). Estr. XII, 181; Guseva I, poz. 20.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–7–8 (naklejka na okładce górnej i zapiska na s. 96). Nieśwież BP/ sygn.: au 92a H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Theol.] 300 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 197 v., poz. 300). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.31 (zapiska na karcie ochr. górnej). Egz. b Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20225 BAN: XXIX / б 6007 adl. 2
Całość:
Anzelm św. (Anselmus s.).

Obiáśnienie trudnosci theologicznych, Zebráne z Doktorow Swiętych od Anzelma S. Z przydátkiem większey Częśći Ięzykiem Polskim do Druku Podáne. Ku większey Czći Bożey, ku pożytkowi Práwowiernych, Osobliwie około Dusz prácuiących. Zá Stárániem W. X. Woyciecha Wasniowskiego, Plebaná Brzeskiego. Zá dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, w druk. Łukaszá Kupiszá, I. K. M. typ. Roku Pánskiego 1651.

Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1651.

w 4ce, k. 4, s. 96.

Egz. a
Opr.: półpergamin.

Egz. b
W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648).

Estr. XII, 181; Guseva I, poz. 20.

Prow.:
Egz. a
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–7–8 (naklejka na okładce górnej i zapiska na s. 96).

Nieśwież BP/
sygn.: au 92a H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Theol.] 300 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 197 v., poz. 300).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.31 (zapiska na karcie ochr. górnej).

Egz. b
Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 20225
BAN: XXIX / б 6007 adl. 2