Nazwisko i imię / hasło:
Chwała.
Tytuł:
Chwała Troycy Przenayswiętszey nieustaiąca z Niebieskiey Anjelskich Pieni Psalmodyi w źiemskie niegodnych ustá przeniesiona a ku większemu Boga w Troycy Swiętey Jedynego wychwaleniu, Konfraternią Pobożną z Przywileiem od Stolice Swiętey Apostolskiey, y Odpustámi miłośćiwie nádánymi, w Kościele Niżankowskim Dyecezyi Przemyskiey, przy solenney Introdukcyi w dźień sam Uroczystości Troycy Przenayświętszey uczczona. Roku Páńskiego 1722. Dniá 8. Czerwcá. We Lwowie, w drukarni Collegium Societatis Jesu, 1722.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1722.
Komentarz:
w 8ce, k. 35. W zakończeniu dedykacji podpis: A. Z. Opr.: karton, papier. Estr. brak; Guseva I, poz. 63.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: 964 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6258
Całość:
Chwała.

Chwała Troycy Przenayswiętszey nieustaiąca z Niebieskiey Anjelskich Pieni Psalmodyi w źiemskie niegodnych ustá przeniesiona a ku większemu Boga w Troycy Swiętey Jedynego wychwaleniu, Konfraternią Pobożną z Przywileiem od Stolice Swiętey Apostolskiey, y Odpustámi miłośćiwie nádánymi, w Kościele Niżankowskim Dyecezyi Przemyskiey, przy solenney Introdukcyi w dźień sam Uroczystości Troycy Przenayświętszey uczczona. Roku Páńskiego 1722. Dniá 8. Czerwcá. We Lwowie, w drukarni Collegium Societatis Jesu, 1722.

Lwów, druk. Jezuitów, 1722.

w 8ce, k. 35.
W zakończeniu dedykacji podpis: A. Z.

Opr.: karton, papier.

Estr. brak; Guseva I, poz. 63.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 964 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / a 6258