Nazwisko i imię / hasło:
Zagórski Antoni Ostoja?
Tytuł:
Akademia Dziecinna Albo Zbior Nauk Rożnych Na Swiecie Zwyczaynych, Każdemu Do Wiadomości Potrzebnych y Wielce Pożytecznych Na Osobne Szkoły Podzielony A Dla Wygody Młodzi Polskiey Bądz Szkolney Bądz Domowey, Osobliwie Parafialney Krotko Po Polsku Zebrany Na Ządanie Zaś wielu za Pozwoleniem oraz Zwierzchności Duchowney do Druku Podany. w Wilnie, w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey Scholarum Piarum. Roku Pańskiego 1761.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Pijarów, 1761.
Komentarz:
w 8ce, s. 208. Prawdopodobnie autorem Antoni Ostoja Zagórski. Def.: brak 4-ech pierwszych kart, w tym karty tytułowej (pełny egz.: k. 4, s. 208); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 81; Guseva I, poz. 13.
Proweniencja:
Prow.: Antoni Ostoja Zagórski / Nieśwież zapiska na wyklejce okładki górnej: Do Bibliothek[i] / Nieswiskiey Zamkowey / offiaruie A. O. Zagorski / mps. Nieśwież BP/ sygn.: au 2 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 141 (naklejka na grzbiecie); Historia literar[i]a 141 (141 przekreślone, zmienione na:) 136 (zapiska na wyklejce okładki górnej); 109/II.37 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Przekreślona zapiska BAN na wyklejce okładki górnej: Politisches Werck.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6220
Całość:
Zagórski Antoni Ostoja?

Akademia Dziecinna Albo Zbior Nauk Rożnych Na Swiecie Zwyczaynych, Każdemu Do Wiadomości Potrzebnych y Wielce Pożytecznych Na Osobne Szkoły Podzielony A Dla Wygody Młodzi Polskiey Bądz Szkolney Bądz Domowey, Osobliwie Parafialney Krotko Po Polsku Zebrany Na Ządanie Zaś wielu za Pozwoleniem oraz Zwierzchności Duchowney do Druku Podany. w Wilnie, w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey Scholarum Piarum. Roku Pańskiego 1761.

Wilno, druk. Pijarów, 1761.

w 8ce, s. 208.
Prawdopodobnie autorem Antoni Ostoja Zagórski.
Def.: brak 4-ech pierwszych kart, w tym karty tytułowej (pełny egz.: k. 4, s. 208); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 81; Guseva I, poz. 13.

Prow.:
Antoni Ostoja Zagórski / Nieśwież
zapiska na wyklejce okładki górnej: Do Bibliothek[i] / Nieswiskiey Zamkowey / offiaruie A. O. Zagorski / mps.

Nieśwież BP/
sygn.: au 2 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 141 (naklejka na grzbiecie); Historia literar[i]a 141 (141 przekreślone, zmienione na:) 136 (zapiska na wyklejce okładki górnej); 109/II.37 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Przekreślona zapiska BAN na wyklejce okładki górnej: Politisches Werck.

BAN: XXIX / a 6220