Nazwisko i imię / hasło:
Kochowski Wespazjan.
Tytuł:
Nieproznuiące proznowanie Oyczystym Rymem Na Lyrica y Epigrammata Polskie rozdźielone y wydáne. W Krakowie W Drukárni, y Sumptem Woyćiecha Goreckiego, Sław: Akád: Krák: Typográpha. R. P. 1674. Dniá 6. Octobra.

Przed tytułem: Wespasiana z Kochowa Kochowskiego

Na frontyspisie: Wespezyana [sic] z Kochowa Kochowskiego Liryka Polskie Wnieproznuiącym [sic] proznowaniu napisane. R. P. 1674.

Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Wojciecha Goreckiego, 1674.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 377 (właściwie: s. 378, między s. 305 i 306 – 1 s. nieliczbowana). Def.: brak frontyspisu; pełny egz.: k. 4, s. 377; opis uzupełniony na podstawie egz. Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. [współwyd.:] Kochowski Wespazjan. Epigrammata Polskie, Po Nászemu Fraszki Mniey te Frászki do rzeczy, leć ztąd Cęne [sic] máią, Ze lubo rzeczy máło, ále krotko báią. W Krakowie W Drukárni Woyćiecha Goreckiego Sław. Akád. Krák. Typográphá Roku Páńskiego 1674. Przed tytułem: Wespasiana z Kochowa Kochowskiego w 4ce, k. 1, s. 152 (właściwie: s. 151, dwa razy wybita s. 81, opuszczone s. 88, 96). Opr.: skóra zielona. Estr. XIX, s. 379, 380–381 (pod hasłem: Kochowski Hieronim Wespazjan); Guseva I, poz. 202, 203.
Proweniencja:
Prow.: Stanisław Boglewski zapiski na karcie tyt.: Hic liber inscriptus Cathalogo librorum St. Boglewski Abb[ati]s / Ploc[ensi]s / P[rim]ae Octob[ri]s 1695. Ex libris Stanislai Boglewski Can[oni]ci Vladislavien. mpp. Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: Q 11.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19211
Całość:
Kochowski Wespazjan.

Nieproznuiące proznowanie Oyczystym Rymem Na Lyrica y Epigrammata Polskie rozdźielone y wydáne. W Krakowie W Drukárni, y Sumptem Woyćiecha Goreckiego, Sław: Akád: Krák: Typográpha. R. P. 1674. Dniá 6. Octobra.

Przed tytułem: Wespasiana z Kochowa Kochowskiego

Na frontyspisie: Wespezyana [sic] z Kochowa Kochowskiego Liryka Polskie Wnieproznuiącym [sic] proznowaniu napisane. R. P. 1674.

Kraków, druk. Wojciecha Goreckiego, 1674.

w 4ce, k. 3, s. 377 (właściwie: s. 378, między s. 305 i 306 – 1 s. nieliczbowana).
Def.: brak frontyspisu; pełny egz.: k. 4, s. 377; opis uzupełniony na podstawie egz. Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

[współwyd.:] Kochowski Wespazjan. Epigrammata Polskie, Po Nászemu Fraszki Mniey te Frászki do rzeczy, leć ztąd Cęne [sic] máią, Ze lubo rzeczy máło, ále krotko báią. W Krakowie W Drukárni Woyćiecha Goreckiego Sław. Akád. Krák. Typográphá Roku Páńskiego 1674.
Przed tytułem: Wespasiana z Kochowa Kochowskiego
w 4ce, k. 1, s. 152 (właściwie: s. 151, dwa razy wybita s. 81, opuszczone s. 88, 96).

Opr.: skóra zielona.

Estr. XIX, s. 379, 380–381 (pod hasłem: Kochowski Hieronim Wespazjan); Guseva I, poz. 202, 203.

Prow.:
Stanisław Boglewski
zapiski na karcie tyt.: Hic liber inscriptus Cathalogo librorum St. Boglewski Abb[ati]s / Ploc[ensi]s / P[rim]ae Octob[ri]s 1695.
Ex libris Stanislai Boglewski Can[oni]ci Vladislavien. mpp.

Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: Q 11.

BAN: XXIX / б 19211