Nazwisko i imię / hasło:
Kochowski Wespazjan.
Tytuł:
Epigrammata polskie [współwyd.] zob. Kochowski Wespazjan (Nieproznuiące proznowanie 1674).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Wojciecha Goreckiego, 1674.
Całość:
Kochowski Wespazjan.

Epigrammata polskie [współwyd.] zob. Kochowski Wespazjan (Nieproznuiące proznowanie 1674).

Kraków, druk. Wojciecha Goreckiego, 1674.