Nazwisko i imię / hasło:
La Vallière Françoise-Louise de La Baume Le Blanc.
Tytuł:
Uwaga duszy przez Pokutę nawracáiącey się do Boga pełna affektow serdecznych. Ná Psalm 50. Zmiłuj się nademną Boze y na Psalm 102. Błogosław Duszo moia Páná pokutuiącego Dawida Reflexyi ná ułomności ludzkie. Przez pewną Damę po Francusku w Paryżu Roku 1715 wydana, á teraz z Francuskiego ná Polski Język przez pewną Damę Polską wytłumaczona Roku Pańskiego 1743. W Lublinie, w Drukarni Coll. Societ. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1743.
Komentarz:
w 8ce, k. 6, s. 468. Opr.: skóra. Estr. XXI, s. 132; Dziok-Strelnik, poz. 498 (wariant a); Guseva I, poz. 247.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 133/16 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Sankt Petersburg BAN sygn.: 540 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/V.16 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 185 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 6271
Całość:
La Vallière Françoise-Louise de La Baume Le Blanc.

Uwaga duszy przez Pokutę nawracáiącey się do Boga pełna affektow serdecznych. Ná Psalm 50. Zmiłuj się nademną Boze y na Psalm 102. Błogosław Duszo moia Páná pokutuiącego Dawida Reflexyi ná ułomności ludzkie. Przez pewną Damę po Francusku w Paryżu Roku 1715 wydana, á teraz z Francuskiego ná Polski Język przez pewną Damę Polską wytłumaczona Roku Pańskiego 1743. W Lublinie, w Drukarni Coll. Societ. Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1743.

w 8ce, k. 6, s. 468.

Opr.: skóra.

Estr. XXI, s. 132; Dziok-Strelnik, poz. 498 (wariant a); Guseva I, poz. 247.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 133/16 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 540 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/V.16 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 185 (naklejka na okładce górnej).

BAN: XXIX / а 6271