Nazwisko i imię / hasło:
Biblia, Stary Testament, Księga Psalmów.
Tytuł:
Księgi Psalmow Dawidowych Łácińskim y Polskim Językiem. Przydáne są Argumentá, przy káżdym Psalmie, z Pismá Swiętego y z wykłádow rożnych Autorow wyięte. A dla pożytku y Konsolácyi Duchowney Dusz pobożnych do druku podane przez Zakonnice Náwiedzenia Nayświętszey Panny. W Krakowie, w Drukárni Fránćiszká Cezárego, I. K. M. y I. M. X. Biskupá Krakowskiego, Xćiá Siewierskiego; tákże Przesławney Akádemiey Krákowskiey Ordynáryinego Typografa, Roku Páńskiego 1714.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1714.
Komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 464, k. 4. Estr. XV, 61 (pod hasłem: Dawid); Guseva I, poz. 241. [współwyd.:] Officium Defvnctorvm Ad Vesperas. Antiph. Placebo Domino. Officium Za Vmarłe Na Nieszpor. Antiph.: Będę się podobał Panu. w 4ce, s. 31. Tytuł nagłówkowy. – Tekst w dwu kolumnach, z lewej po łacinie, z prawej po polsku. Estr. brak; Guseva brak. Opr.: deski obciągnięte wytłaczaną skórą.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 99. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.69 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21549
Całość:
Biblia, Stary Testament, Księga Psalmów.

Księgi Psalmow Dawidowych Łácińskim y Polskim Językiem. Przydáne są Argumentá, przy káżdym Psalmie, z Pismá Swiętego y z wykłádow rożnych Autorow wyięte. A dla pożytku y Konsolácyi Duchowney Dusz pobożnych do druku podane przez Zakonnice Náwiedzenia Nayświętszey Panny. W Krakowie, w Drukárni Fránćiszká Cezárego, I. K. M. y I. M. X. Biskupá Krakowskiego, Xćiá Siewierskiego; tákże Przesławney Akádemiey Krákowskiey Ordynáryinego Typografa, Roku Páńskiego 1714.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1714.

w 4ce, k. 8, s. 464, k. 4.

Estr. XV, 61 (pod hasłem: Dawid); Guseva I, poz. 241.

[współwyd.:] Officium Defvnctorvm Ad Vesperas. Antiph. Placebo Domino. Officium Za Vmarłe Na Nieszpor. Antiph.: Będę się podobał Panu.

w 4ce, s. 31.
Tytuł nagłówkowy. – Tekst w dwu kolumnach, z lewej po łacinie, z prawej po polsku.

Estr. brak; Guseva brak.

Opr.: deski obciągnięte wytłaczaną skórą.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 99.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.69 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21549