Nazwisko i imię / hasło:
Krosnowski Jan.
Tytuł:
Pochodnia słowa Bozego w Kazaniach niedzielnych cáłego roku na oświecenie i zapalenie rozumow i áfektow chrześćiańskich. Przez X. Iana Krosnowskiego Societatis Iesu wystawiona. Roku Boga w ćiele ludzkim świát oświecáiącego 1689. W Lublinie, w Drukárni Koleium [sic] Societatis Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1689.
Komentarz:
folio, k. 11, s. 386 (właściwie: s. 376, opuszczone s. 190–199). Opr.: skóra (biała). Estr. XX, s. 290; Dziok-Strelnik, poz. 484; Guseva I, poz. 235.
Proweniencja:
Prow.: Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa zapiska na wyklejce okładki górnej: Z Biblioteki Xney JW Bialskiey. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–8–1 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/Х.11 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 947
Całość:
Krosnowski Jan.

Pochodnia słowa Bozego w Kazaniach niedzielnych cáłego roku na oświecenie i zapalenie rozumow i áfektow chrześćiańskich. Przez X. Iana Krosnowskiego Societatis Iesu wystawiona. Roku Boga w ćiele ludzkim świát oświecáiącego 1689. W Lublinie, w Drukárni Koleium [sic] Societatis Iesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1689.

folio, k. 11, s. 386 (właściwie: s. 376, opuszczone s. 190–199).

Opr.: skóra (biała).

Estr. XX, s. 290; Dziok-Strelnik, poz. 484; Guseva I, poz. 235.

Prow.:
Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
zapiska na wyklejce okładki górnej: Z Biblioteki Xney JW Bialskiey.

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–8–1 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/Х.11 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 947