Nazwisko i imię / hasło:
Kożuchowski Stanisław.
Tytuł:
Constytucye Statuta Y Przywileie Koronne Y W.X. Lit. Na Walnych Seymach Od Roku Panskiego 1550. Az Do Roku 1726. Uchwalone Ad Ideam Herburta Zebrane, Et Ad Ordinem Alphabethi. Przez Urodzonego Stanisława Z Kozuchowa Kozuchowskiego, Czesnika Ziemie Wielunskiey. Dla Łatwieyszego Znalezienia. Demptis ad tempus laudatis, aut in particulari cuivis servientibus Constitutionibus. Cum Consensu, Nayiasnieyszego Maiestatu I.K.M. Augusta II. Y Wszystkich Stanow Rzeczypospolitey Ułozone. W Drukarni, Dźiedźiczney Wśi moiey, Mokrzku. A.D. 1732.
Miejsce i rok wydania:
Mokrsko, druk. Stanisława Kożuchowskiego, 1732.
Komentarz:
folio, k. 3, s. 1033, k. 3. Def.: brak karty przedtytułowej; pełny egz.: k. 4, s. 1033, k. 3; opis uzupełniony na podstawie egz. Biblioteki Jagiellońskiej. Opr.: skóra. Estr. XX, s. 199; Guseva I, poz. 233.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. zapiska BR [Biblioteka Radziwiłłów] na karcie katalogowej OS BAN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 99/X.6 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na karcie ochr. górnej). Do książki włożony list M. Zielińskiego z datą: 4 IX 1764.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 1093
Całość:
Kożuchowski Stanisław.

Constytucye Statuta Y Przywileie Koronne Y W.X. Lit. Na Walnych Seymach Od Roku Panskiego 1550. Az Do Roku 1726. Uchwalone Ad Ideam Herburta Zebrane, Et Ad Ordinem Alphabethi. Przez Urodzonego Stanisława Z Kozuchowa Kozuchowskiego, Czesnika Ziemie Wielunskiey. Dla Łatwieyszego Znalezienia. Demptis ad tempus laudatis, aut in particulari cuivis servientibus Constitutionibus. Cum Consensu, Nayiasnieyszego Maiestatu I.K.M. Augusta II. Y Wszystkich Stanow Rzeczypospolitey Ułozone. W Drukarni, Dźiedźiczney Wśi moiey, Mokrzku. A.D. 1732.

Mokrsko, druk. Stanisława Kożuchowskiego, 1732.

folio, k. 3, s. 1033, k. 3.
Def.: brak karty przedtytułowej; pełny egz.: k. 4, s. 1033, k. 3; opis uzupełniony na podstawie egz. Biblioteki Jagiellońskiej.

Opr.: skóra.

Estr. XX, s. 199; Guseva I, poz. 233.

Prow.:
Nieśwież BO/.
zapiska BR [Biblioteka Radziwiłłów] na karcie katalogowej OS BAN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 99/X.6 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na karcie ochr. górnej).

Do książki włożony list M. Zielińskiego z datą: 4 IX 1764.

BAN: XXIX / г 1093