Nazwisko i imię / hasło:
Korona Marek.
Tytuł:
Rozmowa Theologa Katholickiego, Z Rabinem Zydowskim. Przy Aryáninie nieprâwym Chrześćiâninie. Przez X. Marka Korone [sic] Doktora Pismá Swiętego, Zakonu Fránćisská [sic] świętego Konwentuałow. w ten sposob według tłumáczenia Zydowskiego, z pilnośćią opisána. Wszem Stanom Roznych Religiy Do Vznania Prawdziwey Wiary Pozyteczna. We Lwowie, W Drukárni Colleg: Soc: Iesv, v Sebestyaná [sic] Nowogorskiego. Roku Páńskiego, 1645.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, Sebastian Nowogórski, 1645.
Komentarz:
w 4ce, k. 9, s. 160 (właściwie: s. 152, opuszczone s. 90–99, dwa razy wybite s. 153, 154), k. 3. Na s. 149–160: Witanie, oraz y powinszowánie Stanv Malzenskiego [sic]. Iasnie Oswieconego Xiestwa [sic] Jego Mośći Páná Samvela Koreckiego Xiazecia [sic] na Korcv. Tákze Jey Mośći Pániey, Maryanny Paniey Wislickiey, Teraz Xięzny Koreckiey. Nâ przenośinâch. W Korcu w Kośćiele Oycow Fránćiszkanow, przez Xiędzá Márká Koronę, Doktorá Pismá świętego imieniem y Zakonu, z Káthedry pokazáne. Opr.: półskórek. Estr. XX, s. 95 (osobno opis Rozmowy, osobno Witania; mylnie podana paginacja Witania: s. 154–160); Guseva I, poz. 228.
Proweniencja:
Prow.: Samuel Kordzicki? zapiska na karcie tyt.: Krodzicky?; zapiska na k. b1r, b2r, b3r, b4r: Ex Catalogo [powtórzone:] Ex Catalogo / librom [przekreślone] librorum / Samoelis / Kordzicky? Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis / Białensis CSDR. Biała BW/ sygn.: E–3–44 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 69/17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Zapiska pod finalikiem: Gładki Kazimierz igra na wszem / instrumencie / Kazimierz gładko idzie / wszem w kazdym momencie / Mirzwinski Jerzy Michał dru= / gim Amphionem / Gra spiewa, mowi pod Samym Trijonem. / [obcięte]. Sygn. nieustalona: K/33 (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 17795
Całość:
Korona Marek.

Rozmowa Theologa Katholickiego, Z Rabinem Zydowskim. Przy Aryáninie nieprâwym Chrześćiâninie. Przez X. Marka Korone [sic] Doktora Pismá Swiętego, Zakonu Fránćisská [sic] świętego Konwentuałow. w ten sposob według tłumáczenia Zydowskiego, z pilnośćią opisána. Wszem Stanom Roznych Religiy Do Vznania Prawdziwey Wiary Pozyteczna. We Lwowie, W Drukárni Colleg: Soc: Iesv, v Sebestyaná [sic] Nowogorskiego. Roku Páńskiego, 1645.

Lwów, druk. Jezuitów, Sebastian Nowogórski, 1645.

w 4ce, k. 9, s. 160 (właściwie: s. 152, opuszczone s. 90–99, dwa razy wybite s. 153, 154), k. 3.
Na s. 149–160: Witanie, oraz y powinszowánie Stanv Malzenskiego [sic]. Iasnie Oswieconego Xiestwa [sic] Jego Mośći Páná Samvela Koreckiego Xiazecia [sic] na Korcv. Tákze Jey Mośći Pániey, Maryanny Paniey Wislickiey, Teraz Xięzny Koreckiey. Nâ przenośinâch. W Korcu w Kośćiele Oycow Fránćiszkanow, przez Xiędzá Márká Koronę, Doktorá Pismá świętego imieniem y Zakonu, z Káthedry pokazáne.

Opr.: półskórek.

Estr. XX, s. 95 (osobno opis Rozmowy, osobno Witania; mylnie podana paginacja Witania: s. 154–160); Guseva I, poz. 228.

Prow.:
Samuel Kordzicki?
zapiska na karcie tyt.: Krodzicky?; zapiska na k. b1r, b2r, b3r, b4r: Ex Catalogo [powtórzone:] Ex Catalogo / librom [przekreślone] librorum / Samoelis / Kordzicky?

Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis / Białensis CSDR.

Biała BW/
sygn.: E–3–44 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 69/17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Zapiska pod finalikiem: Gładki Kazimierz igra na wszem / instrumencie / Kazimierz gładko idzie / wszem w kazdym momencie / Mirzwinski Jerzy Michał dru= / gim Amphionem / Gra spiewa, mowi pod Samym Trijonem. / [obcięte].

Sygn. nieustalona: K/33 (zapiska na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / б 17795