Nazwisko i imię / hasło:
Konstytucje.
Tytuł:
Constytucye Seymu Walnego Pacificationis Warszawskiego Szescniedzielnego, Záczętego, Dniá XVI. Mieśiącá Czerwcá – Roku Páńskiego, M.DC.XC.IX. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. w Krakowie, w Drukárni Mikołaia Alexandra Schedla, I. K. M. Ordynár: Typogr.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, b. r. (1699).
Komentarz:
folio, k. 1, s. 48, 10 (Constitucie Wielkiego Xięstwá Litewskiego). W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XX, s. 60; Budzyk, poz. III. 232; Guseva I, poz. 222.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 19
Całość:
Konstytucje.

Constytucye Seymu Walnego Pacificationis Warszawskiego Szescniedzielnego, Záczętego, Dniá XVI. Mieśiącá Czerwcá – Roku Páńskiego, M.DC.XC.IX. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. w Krakowie, w Drukárni Mikołaia Alexandra Schedla, I. K. M. Ordynár: Typogr.

Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, b. r. (1699).

folio, k. 1, s. 48, 10 (Constitucie Wielkiego Xięstwá Litewskiego).

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XX, s. 60; Budzyk, poz. III. 232; Guseva I, poz. 222.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 19