Nazwisko i imię / hasło:
Konstytucje.
Tytuł:
Konstytucye Seymu Walnego Ordynaryinego Szescniedzielnego w Wárszáwie Roku Pánskiego MDCCXXIV Dniá wtorego mieśiącá Páźdźierniká złozonego. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. Varsaviae Typis S. R. M. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, b. r. (1724).
Komentarz:
folio, k. 7. W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XX, s. 61; Guseva I, poz. 225.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 38
Całość:
Konstytucje.

Konstytucye Seymu Walnego Ordynaryinego Szescniedzielnego w Wárszáwie Roku Pánskiego MDCCXXIV Dniá wtorego mieśiącá Páźdźierniká złozonego. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. Varsaviae Typis S. R. M. Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, b. r. (1724).

folio, k. 7.

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XX, s. 61; Guseva I, poz. 225.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 38