Nazwisko i imię / hasło:
Krótkie.
Tytuł:
Krotkie zebranie Wiáry S. Kátolickiey Albo Nauka chrzescianska Ná wzor Kátechizmu X. Piotrá Kánizyuszá S. I. Theologá Z rożnych Authorow o tym tráktuiących Fráncuskim y Polskim ięzykiem Wyrazona Y do Druku Podana Przez Zakonnice Náwiedzenia Nayświętszey Panny Maryi Klasztoru Wárszáwskiego. w Wárszáwie w Drukárni J. K. M. w Kollegium OO. Scholarum Piarum. Roku Panskiego 1702.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1702.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 107, k. 3. Opr.: współczesna. Estr. XIV, s. 44 (pod hasłem: Canisius Piotr, tu mylnie: w 8ce); Guseva I, poz. 58.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Radziwiłłówna? (Konstancja Sapieżyna) na karcie tytułowej inicjały: KXRA Konstancja Sapieżyna/ zachowany ekslibris KS na nowej wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 52.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 657a
Całość:
Krótkie.

Krotkie zebranie Wiáry S. Kátolickiey Albo Nauka chrzescianska Ná wzor Kátechizmu X. Piotrá Kánizyuszá S. I. Theologá Z rożnych Authorow o tym tráktuiących Fráncuskim y Polskim ięzykiem Wyrazona Y do Druku Podana Przez Zakonnice Náwiedzenia Nayświętszey Panny Maryi Klasztoru Wárszáwskiego. w Wárszáwie w Drukárni J. K. M. w Kollegium OO. Scholarum Piarum. Roku Panskiego 1702.

Warszawa, druk. Pijarów, 1702.

w 4ce, k. 4, s. 107, k. 3.

Opr.: współczesna.

Estr. XIV, s. 44 (pod hasłem: Canisius Piotr, tu mylnie: w 8ce); Guseva I, poz. 58.

Prow.:
Konstancja Radziwiłłówna? (Konstancja Sapieżyna)
na karcie tytułowej inicjały: KXRA

Konstancja Sapieżyna/
zachowany ekslibris KS na nowej wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 52.

BAN: XXIX / a 657a