Nazwisko i imię / hasło:
Benedykt od S. Józefa Scholarum Piarum X.
Tytuł:
zob. Zawadzki Benedykt od św. Józefa.
Całość:
Benedykt od S. Józefa Scholarum Piarum X.

zob. Zawadzki Benedykt od św. Józefa.