Nazwisko i imię / hasło:
Arnold a Jesu Maria.
Tytuł:
Septenna sacra, to iest Siedmiorakie nabozenstwo, ktore przeswietna Jozefa S. Konfraternia w kośćiołach WW. OO. Karmelitow Bosych śiedm razy w rok odprawuie; Tudźiesz na siedm srzod siedmiu radosciach, y bolesciach do Swiętego Jozefa osobliwego w każdey potrzebie, mianowićie w godźinie śmierći patrona opiekuna, z przydatkiem innych nabożeństw wydana, Jasnie Oswieconey z Jasnie Oswieconych xiąząt Radziwiłłow xięznie Jeymci Tekli Korybuthowey Wisniowieckiey, woiewodzinie Wilenskiey, wielkiey W. X: Litt. hetmanowey, Mereckiey Wołkowskiey, &c. staroscinie; Jako osobliwey Fautorce y Protektorce tegoż bractwa ofiarowana. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. Akad. S. J. R. P. 1745.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1745.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 244, k. 2. Nad tytułem: Jezus, Marya, Jozef. Na k. 2–8: Supplika Do J. O. Xięzney Jeymci Nowego Zgromadzenia Fundatorki, podpisana: X. Stefan Turczynowicz Suszycki, Kanonik Piltyński. Opr.: półskórek. Estr. XXXI, 393–394; (pod hasłem: Turczynowicz Suszycki Stef.); Jocher, Obraz II, s. 71; Guseva I, poz. 435.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 49 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 103[2] (naklejka na grzbiecie); Theol. 1032; 111/III.55 (zapiski na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6007
Całość:
Arnold a Jesu Maria.

Septenna sacra, to iest Siedmiorakie nabozenstwo, ktore przeswietna Jozefa S. Konfraternia w kośćiołach WW. OO. Karmelitow Bosych śiedm razy w rok odprawuie; Tudźiesz na siedm srzod siedmiu radosciach, y bolesciach do Swiętego Jozefa osobliwego w każdey potrzebie, mianowićie w godźinie śmierći patrona opiekuna, z przydatkiem innych nabożeństw wydana, Jasnie Oswieconey z Jasnie Oswieconych xiąząt Radziwiłłow xięznie Jeymci Tekli Korybuthowey Wisniowieckiey, woiewodzinie Wilenskiey, wielkiey W. X: Litt. hetmanowey, Mereckiey Wołkowskiey, &c. staroscinie; Jako osobliwey Fautorce y Protektorce tegoż bractwa ofiarowana. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. Akad. S. J. R. P. 1745.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1745.

w 8ce, k. 8, s. 244, k. 2.
Nad tytułem: Jezus, Marya, Jozef.
Na k. 2–8: Supplika Do J. O. Xięzney Jeymci Nowego Zgromadzenia Fundatorki, podpisana: X. Stefan Turczynowicz Suszycki, Kanonik Piltyński.

Opr.: półskórek.

Estr. XXXI, 393–394; (pod hasłem: Turczynowicz Suszycki Stef.); Jocher, Obraz II, s. 71; Guseva I, poz. 435.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 49 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 103[2] (naklejka na grzbiecie); Theol. 1032; 111/III.55 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 6007