Nazwisko i imię / hasło:
Arnold a Jesu Maria.
Tytuł:
Septenna sacra. To iest: Na siedm srzod O Siedmiu Radośćiách y Boleśćiách nabozenstwo do mniemanego Oycá Słowá Przedwiecznego. Syna Bożego Chrystusa Jezusa, Matki Jego Przenayświęt. Maryi á Spráwiedliwego Męża y Oblubieńca Jozefa S. y wszystkich nas ratunku y wszelakiego szukaiących Oyca Patrona y Opiekuna. W Warszawie w Drukárni J. K. M. Collegium Soc. J., Roku Páńskiego 1741 die 22 Sept.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1741.
Komentarz:
w 8ce, k. 6, s. 219, k. 4. Nad tytułem: Jezus, Maria, Jozef Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 223; Jocher, Obraz II, s. 71; Guseva I, poz. 24.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: 722; 561 (naklejki na grzbiecie); 111/II.51 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5821
Całość:
Arnold a Jesu Maria.

Septenna sacra. To iest: Na siedm srzod O Siedmiu Radośćiách y Boleśćiách nabozenstwo do mniemanego Oycá Słowá Przedwiecznego. Syna Bożego Chrystusa Jezusa, Matki Jego Przenayświęt. Maryi á Spráwiedliwego Męża y Oblubieńca Jozefa S. y wszystkich nas ratunku y wszelakiego szukaiących Oyca Patrona y Opiekuna. W Warszawie w Drukárni J. K. M. Collegium Soc. J., Roku Páńskiego 1741 die 22 Sept.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1741.

w 8ce, k. 6, s. 219, k. 4.
Nad tytułem: Jezus, Maria, Jozef

Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 223; Jocher, Obraz II, s. 71; Guseva I, poz. 24.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 722; 561 (naklejki na grzbiecie); 111/II.51 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5821