Nazwisko i imię / hasło:
Darowski Jan Kazimierz.
Tytuł:
Officium codzienne z rożnemi nabozenstwami. Ku większey czći Boga y Matki iego Niepokalanie Poczętey tákże inszych SS. Pátronow. Krotko zebrane á dla wygody Chrześćiáńskiey z rożnemi przydátkámi odnowione. W Poznaniu w Drukárni Colleg. Soc. Jesu, Roku P. 1738.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1738.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 275. Opr.: deski obciągnięte skórą. Estr. XXIII, s. 279 (niedokładnie pod hasłem: Officium); Guseva I, poz. 317.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/IX.2 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 23334
Całość:
Darowski Jan Kazimierz.

Officium codzienne z rożnemi nabozenstwami. Ku większey czći Boga y Matki iego Niepokalanie Poczętey tákże inszych SS. Pátronow. Krotko zebrane á dla wygody Chrześćiáńskiey z rożnemi przydátkámi odnowione. W Poznaniu w Drukárni Colleg. Soc. Jesu, Roku P. 1738.

Poznań, druk. Jezuitów, 1738.

w 4ce, k. 4, s. 275.

Opr.: deski obciągnięte skórą.

Estr. XXIII, s. 279 (niedokładnie pod hasłem: Officium); Guseva I, poz. 317.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/IX.2 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / б 23334