Nazwisko i imię / hasło:
Ohilewicz Pachomiusz.
Tytuł:
Ecphonemata Liturgiey Greckiey to iest: To co przy Liturgiey Kápłan, Dyákon y Chor wgłos tylko spiewáią: Ze Mszey S. Bazylego Wielkiego, y S. Ianá Chryzostoma wyięte: y Ięzykiem Słowieńskim, á Charakterem Polskim, z nowym Wykłádem ná Ięzyk Polski na przeciwnych Pa[g]inach położonym: do tego, z sumą Rubryk teyże Liturgiey, sporządzone, y do druku podáne: Tudźiesz, Harmonia Albo Krotkie Pogodzenie Rożnic w Obrzędach, między Mszą S. Rzymską, á Liturgią Grecką: z Obiasnieniem Obrzędow, y Dołożeniem Sposobv, Nabożnego, á pożytecznego Słuchánia Mszey S. ták Rzymskiey, iako y Greckiey: napisáne, y do Druku tákże podáne: Przez W. X. Pachomivsa Ohilewicza S. Theol. Doktora, Zakonu S. Bazylego W. Wikarego Generalnego. w Wilnie w Drukárni Monastyra S. Troyce. O. O. Bazyliánow. Roku Panskiego 1671.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Bazylianów, 1671.
Komentarz:
w 4ce, k. 92. Opr.: skóra. Estr. XXIII, s. 301–302; Guseva I, poz. 320.
Proweniencja:
Prow.: Jakub Susza / Klasztor bazylianek w Chełmie zapiska na karcie tyt.: Jacobus Suβa Epp[us] / Chel. et Bel. Archim z. pro Monasterio Chel: O. D. B. / M. Biała BZ/ zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis Białensis. Biała BF/ sygn.: No–73–7 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 29 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/IV.74 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 17954
Całość:
Ohilewicz Pachomiusz.

Ecphonemata Liturgiey Greckiey to iest: To co przy Liturgiey Kápłan, Dyákon y Chor wgłos tylko spiewáią: Ze Mszey S. Bazylego Wielkiego, y S. Ianá Chryzostoma wyięte: y Ięzykiem Słowieńskim, á Charakterem Polskim, z nowym Wykłádem ná Ięzyk Polski na przeciwnych Pa[g]inach położonym: do tego, z sumą Rubryk teyże Liturgiey, sporządzone, y do druku podáne: Tudźiesz, Harmonia Albo Krotkie Pogodzenie Rożnic w Obrzędach, między Mszą S. Rzymską, á Liturgią Grecką: z Obiasnieniem Obrzędow, y Dołożeniem Sposobv, Nabożnego, á pożytecznego Słuchánia Mszey S. ták Rzymskiey, iako y Greckiey: napisáne, y do Druku tákże podáne: Przez W. X. Pachomivsa Ohilewicza S. Theol. Doktora, Zakonu S. Bazylego W. Wikarego Generalnego. w Wilnie w Drukárni Monastyra S. Troyce. O. O. Bazyliánow. Roku Panskiego 1671.

Wilno, druk. Bazylianów, 1671.

w 4ce, k. 92.

Opr.: skóra.

Estr. XXIII, s. 301–302; Guseva I, poz. 320.

Prow.:
Jakub Susza / Klasztor bazylianek w Chełmie
zapiska na karcie tyt.: Jacobus Suβa Epp[us] / Chel. et Bel. Archim z. pro Monasterio Chel: O. D. B. / M.

Biała BZ/
zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis Białensis.

Biała BF/
sygn.: No–73–7 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 29 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/IV.74 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 17954