Nazwisko i imię / hasło:
Pisarski Jan Stefan.
Tytuł:
Mowca Polski Albo Wielkich Senatorow powagą i Oyczystą wymową Oratorow, Seymowe i Pogrzebne Mowy Do głośney Wiekow Potomnych pámięći podáne, Tom Pierwszy. Drugą edycyą auctior. W Roku Páńskim 1683. W Kaliszu, W Koleium [sic] Societatis Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1683; T. II: 1684.
Komentarz:
w 4ce, s. 246. – Mowca Polski albo Suplement do Tomu pierwszego Mow Seymowych. Mowy krom tego Weselnym Aktom i rożnym powinszowaniom służące, i Listy należące do tychże Materyy. Do głośney wiekow potomnych pámięći podáne. Tom Wtory. Drugą edycyą auctior. W Roku Páńskim 1684. W Kaliszu, W Koleium Societatis Iesu. w 4ce, k. 1, s. 408. Opr.: skóra, XX w., zachowane stare wyklejki. Estr. XXIV, 317; Guseva I, poz. 338, 339.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: CSDR. Biała BZ/ zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Cathalogo Libror[um] Arcis Białensis. Biała BW/ sygn.: E–5–44 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 70/15 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Zapiska na wyklejce okładki górnej: Varsauiae / Die 24 o[cto]bris 1692.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18671
Całość:
Pisarski Jan Stefan.

Mowca Polski Albo Wielkich Senatorow powagą i Oyczystą wymową Oratorow, Seymowe i Pogrzebne Mowy Do głośney Wiekow Potomnych pámięći podáne, Tom Pierwszy. Drugą edycyą auctior. W Roku Páńskim 1683. W Kaliszu, W Koleium [sic] Societatis Iesu.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1683; T. II: 1684.

w 4ce, s. 246.

– Mowca Polski albo Suplement do Tomu pierwszego Mow Seymowych. Mowy krom tego Weselnym Aktom i rożnym powinszowaniom służące, i Listy należące do tychże Materyy. Do głośney wiekow potomnych pámięći podáne. Tom Wtory. Drugą edycyą auctior. W Roku Páńskim 1684. W Kaliszu, W Koleium Societatis Iesu.
w 4ce, k. 1, s. 408.

Opr.: skóra, XX w., zachowane stare wyklejki.

Estr. XXIV, 317; Guseva I, poz. 338, 339.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: CSDR.

Biała BZ/
zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Cathalogo Libror[um] Arcis Białensis.

Biała BW/
sygn.: E–5–44 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 70/15 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Zapiska na wyklejce okładki górnej: Varsauiae / Die 24 o[cto]bris 1692.

BAN: XXIX / б 18671