Nazwisko i imię / hasło:
Śmiglecki Marcin.
Tytuł:
O lichwie Y O Wyderkách, Czynszách, Spolnych Zarobkách, Naymách, Arendách, y o Sámokupstwie, Krotka Nauka. Pisána Przez X. Marcina Smigleckiego Societatis Iesu, S. Theologiey Doktorá. Y po śiodmy raz do druku przeyżrána [sic] y rozszerzona. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie. W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká typográphá Krolá J. M. Roku Pánskiego 1640.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, 1640.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 132, k. 3. Opr.: skóra. Estr. XXVIII, s. 310; Guseva I, poz. 441.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Sankt Petersburg BAN sygn.: 136 (naklejka na grzbiecie); Politici. 102; 97.a (zapiski na odwrocie karty ochr. górnej); 100/VI.86 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21483
Całość:
Śmiglecki Marcin.

O lichwie Y O Wyderkách, Czynszách, Spolnych Zarobkách, Naymách, Arendách, y o Sámokupstwie, Krotka Nauka. Pisána Przez X. Marcina Smigleckiego Societatis Iesu, S. Theologiey Doktorá. Y po śiodmy raz do druku przeyżrána [sic] y rozszerzona. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie. W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká typográphá Krolá J. M. Roku Pánskiego 1640.

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, 1640.

w 4ce, k. 3, s. 132, k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. XXVIII, s. 310; Guseva I, poz. 441.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 136 (naklejka na grzbiecie); Politici. 102; 97.a (zapiski na odwrocie karty ochr. górnej); 100/VI.86 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21483