Nazwisko i imię / hasło:
Skarb.
Tytuł:
Skarb nieprzebrany wszytkich skutecznie zapomagaiący; albo Bractwo pod protekcyą Boskiey Opatrznosci Nowo erygowáne. W kośćiele S. Katarzyny WW. Panien benedyktynek Konwentu Wileńskiego w W. X. Litew. Od Klemensa XI. Papieżá Odpustámi osobliwemi potwierdzone. A Iáśnie Wielmożney Iey Mośći pániey P. Konstancyi Podbereskiey Słuszczyney woiewodźiny Połockiey, Borysowskiey Raduńskiey etc. stárośćiney, kosztem introdukowane. W Wilnie w Drukarni Akademickiey S. I. Roku Panskiego 1709.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1709.
Komentarz:
w 12ce, k. 9, s. 43. Pod dedykacją dla Konstancji Podbereskiej Słuszczyny podpis: M. Magdalena Pacowna, Xięni Zakonu S. Benedykta Konwentu Wilenskiego. W klocku, zob. Kranitz von Wertheim Georg (Delicye zięmie Włoskiey 1665). Estr. brak; Guseva I, poz. 328.
Proweniencja:
Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6581 adl. 4
Całość:
Skarb.

Skarb nieprzebrany wszytkich skutecznie zapomagaiący; albo Bractwo pod protekcyą Boskiey Opatrznosci Nowo erygowáne. W kośćiele S. Katarzyny WW. Panien benedyktynek Konwentu Wileńskiego w W. X. Litew. Od Klemensa XI. Papieżá Odpustámi osobliwemi potwierdzone. A Iáśnie Wielmożney Iey Mośći pániey P. Konstancyi Podbereskiey Słuszczyney woiewodźiny Połockiey, Borysowskiey Raduńskiey etc. stárośćiney, kosztem introdukowane. W Wilnie w Drukarni Akademickiey S. I. Roku Panskiego 1709.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1709.

w 12ce, k. 9, s. 43.
Pod dedykacją dla Konstancji Podbereskiej Słuszczyny podpis: M. Magdalena Pacowna, Xięni Zakonu S. Benedykta Konwentu Wilenskiego.

W klocku, zob. Kranitz von Wertheim Georg (Delicye zięmie Włoskiey 1665).

Estr. brak; Guseva I, poz. 328.

Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna.

BAN: XXIX / a 6581 adl. 4