Nazwisko i imię / hasło:
Drużbacka Elżbieta z Kowalskich.
Tytuł:
Zbiór Rytmów Duchownych, Panegirycznych, Moralnych y Swiatowych W. JMći Pani Elżbiety z Kowalskich Druzbackiey Skarbnikowey Zydaczewskiey Zebrany y do druku podany przez J. Z. R. K. O. W. &c. W Warszawie, w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospol: Collegij Scholarum Piarum, MDCCLII.

Na drugiej karcie tytułowej: Zebranie Rytmow Przez Wierszopisow żyiących Lub nászego wieku zeszłych Pisanych. Tom I. Zebrány y do druku podany Przez tego co Jest Ziomków Reputacyi y Kwalitet Ogłoszającym Wokalistą. W Warszawie w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospol: Collegij Scholarum Piarum. MDCCLII.

Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1752.
Komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 546, k. 3. Opr.: półskórek. Estr. XV, s. 331, XXXIV, s. 211; Guseva II, poz. 71.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Grammat. et Lexicogr.] 42 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 30, poz. 42).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19099
Całość:
Drużbacka Elżbieta z Kowalskich.

Zbiór Rytmów Duchownych, Panegirycznych, Moralnych y Swiatowych W. JMći Pani Elżbiety z Kowalskich Druzbackiey Skarbnikowey Zydaczewskiey Zebrany y do druku podany przez J. Z. R. K. O. W. &c. W Warszawie, w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospol: Collegij Scholarum Piarum, MDCCLII.

Na drugiej karcie tytułowej: Zebranie Rytmow Przez Wierszopisow żyiących Lub nászego wieku zeszłych Pisanych. Tom I. Zebrány y do druku podany Przez tego co Jest Ziomków Reputacyi y Kwalitet Ogłoszającym Wokalistą. W Warszawie w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospol: Collegij Scholarum Piarum. MDCCLII.

Warszawa, druk. Pijarów, 1752.

w 4ce, k. 5, s. 546, k. 3.

Opr.: półskórek.

Estr. XV, s. 331, XXXIV, s. 211; Guseva II, poz. 71.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Grammat. et Lexicogr.] 42 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 30, poz. 42).

BAN: XXIX / б 19099