Nazwisko i imię / hasło:
Chokier Jean de.
Tytuł:
Fortuna Páństw y Pánujących Niegdyś Piorem y Jmieniem Wielebnego Xiędza Andrzeia Rudominy Societatis Jesu Apostolskiego w Chinách Missyonarza, Wyniesiona. Teraz z roczną Kommissarskiego Kołá rewolucyą w Dom Rudominowski Jaśnie Wielmożnego Jmśći Pana Antoniego Rudominy Podkomorzego Bracławskiego, Starosty Subockiego, &c. &c. Prowincyalney Kommissyi W. X. Lit. Marszałka wniesiona. Od Obligowanego Wielkiemu Imieniowi Nowicyatu Wileńskiego Societatis Jesu Roku Pańskiego 1738. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Soc. Jesu. Przedtym temuż Jaśnie Wielmożnemu Imieniowi Dedikowana w Roku Pańskim 1652.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1738.
Komentarz:
w 4ce, k. 15, s. 132. Egz. a Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia. Egz. b Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia. Estr. XIV, s. 198; Guseva I, poz. 60.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Antoni Ludwik Rudomina superekslibris (herb Trąby w kartuszu) na okładzinie górnej i dolnej. Nieśwież BZ/ sygn.: 110/17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej) na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: Politici. 111 (zapiska na karcie ochr. górnej); 100/VII.87 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Zapiska BAN na wyklejce okładki górnej: Politische Untersuchungen. Sygn. nieustalona: 365 (naklejka na okładce górnej). Egz. b Antoni Ludwik Rudomina superekslibris (herb Trąby w kartuszu) na okładzinie górnej i dolnej. Nieśwież BZ// sygn.: 114/4 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: Polit. 124 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); na k. 2 pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien. Warszawa BG na karcie tyt. i na k. 2 pieczęć owalna: Biblioteka Główna w Warszawie.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21892 BUW: 8.1.9.29.
Całość:
Chokier Jean de.

Fortuna Páństw y Pánujących Niegdyś Piorem y Jmieniem Wielebnego Xiędza Andrzeia Rudominy Societatis Jesu Apostolskiego w Chinách Missyonarza, Wyniesiona. Teraz z roczną Kommissarskiego Kołá rewolucyą w Dom Rudominowski Jaśnie Wielmożnego Jmśći Pana Antoniego Rudominy Podkomorzego Bracławskiego, Starosty Subockiego, &c. &c. Prowincyalney Kommissyi W. X. Lit. Marszałka wniesiona. Od Obligowanego Wielkiemu Imieniowi Nowicyatu Wileńskiego Societatis Jesu Roku Pańskiego 1738. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Soc. Jesu. Przedtym temuż Jaśnie Wielmożnemu Imieniowi Dedikowana w Roku Pańskim 1652.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1738.

w 4ce, k. 15, s. 132.

Egz. a
Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia.

Egz. b
Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia.

Estr. XIV, s. 198; Guseva I, poz. 60.

Prow.:
Egz. a
Antoni Ludwik Rudomina
superekslibris (herb Trąby w kartuszu) na okładzinie górnej i dolnej.

Nieśwież BZ/
sygn.: 110/17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej)
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Politici. 111 (zapiska na karcie ochr. górnej); 100/VII.87 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Zapiska BAN na wyklejce okładki górnej: Politische Untersuchungen.
Sygn. nieustalona: 365 (naklejka na okładce górnej).

Egz. b
Antoni Ludwik Rudomina
superekslibris (herb Trąby w kartuszu) na okładzinie górnej i dolnej.

Nieśwież BZ//
sygn.: 114/4 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Polit. 124 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); na k. 2 pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.

Warszawa BG
na karcie tyt. i na k. 2 pieczęć owalna: Biblioteka Główna w Warszawie.

BAN: XXIX / б 21892
BUW: 8.1.9.29.