Nazwisko i imię / hasło:
Dni.
Tytuł:
Dni Piętnascie Dnieiącey Swiątobliwośćią Jutrzenki, Jaśnie Wielmożnemi Jmieniami Hrabi ná Kodniu y Wisznicy [Ignacego] Sapiehy y Anny z Hrabiow Krasickich Sapiezyny Czesnikow Wielk. Xięstwa Litt. &c. &c. Obiasnione, to iest Nabozenstwo do S. Oyca y Patryarchy Dominika Fundátorá Zakonu Kaznodźieyskiego, oraz Konfraternij pod Tytułem Nayś. Maryi Panny od Zwyćięstwa albo Rożancowey. Ná wzbudzenie ku temu Swiętemu gorętszego w Wiernych Chrystusowych Nabożeństwa, ná piętnaśćie Wtorkow rozporządzone. Od S. Stolicy Apostolskiey potwierdzone y hoynemi z Skárbu Chrystusowego Odpustámi nadáne. Za dozwoleniem Starszych przy staraniu WW. Braći Zakonu tegoż przedrukowane. Roku ktorego Słońce Spráwiedliwośći Swiát w grzechach ćiemny oświećiło 1742. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. M. Uprzywil. Typografa.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1742.
Komentarz:
w 8ce, k. 5, s. 69. Opr.: półskórek. Estr. brak; Guseva II, poz. 64.
Proweniencja:
Prow.: Jan Kirkien zapiska na wyklejce okładki dolnej: Ex Libris Joannis Kirkien / mp. Zofia Kierkienowa zapiska na wyklejce okładki górnej zapis: Zofija Kierkienowa. Joanna Wieszczycka / Katarzyna Tedwenówna zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Ta xiązka jest Ka / tarzyny Tedwenowny / dostała się mi w Białłey / R. 1746 od Jmc Pani Jo / hanny Wieszczyckiey / Podstarosciny Brzesckiey / Litt. Konstancja Sapieżyna/ RRKSO, poz. 72: Dni piętnascie dnieiącey swiętobliwością Jutrzenki w szarey oprawie. RKKS: brak. Nieśwież KKS/ sygn. RRKSO: 72 (naklejka na okładce górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 812 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 217 r., poz. 812). Sankt Petersburg BAN sygn.: [.]1 (naklejka na grzbiecie). Zapiska na karcie ochr. górnej: Modlitwa Poranna.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21128
Całość:
Dni.

Dni Piętnascie Dnieiącey Swiątobliwośćią Jutrzenki, Jaśnie Wielmożnemi Jmieniami Hrabi ná Kodniu y Wisznicy [Ignacego] Sapiehy y Anny z Hrabiow Krasickich Sapiezyny Czesnikow Wielk. Xięstwa Litt. &c. &c. Obiasnione, to iest Nabozenstwo do S. Oyca y Patryarchy Dominika Fundátorá Zakonu Kaznodźieyskiego, oraz Konfraternij pod Tytułem Nayś. Maryi Panny od Zwyćięstwa albo Rożancowey. Ná wzbudzenie ku temu Swiętemu gorętszego w Wiernych Chrystusowych Nabożeństwa, ná piętnaśćie Wtorkow rozporządzone. Od S. Stolicy Apostolskiey potwierdzone y hoynemi z Skárbu Chrystusowego Odpustámi nadáne. Za dozwoleniem Starszych przy staraniu WW. Braći Zakonu tegoż przedrukowane. Roku ktorego Słońce Spráwiedliwośći Swiát w grzechach ćiemny oświećiło 1742. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. M. Uprzywil. Typografa.

Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1742.

w 8ce, k. 5, s. 69.

Opr.: półskórek.

Estr. brak; Guseva II, poz. 64.

Prow.:
Jan Kirkien
zapiska na wyklejce okładki dolnej: Ex Libris Joannis Kirkien / mp.

Zofia Kierkienowa
zapiska na wyklejce okładki górnej zapis: Zofija Kierkienowa.

Joanna Wieszczycka / Katarzyna Tedwenówna
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Ta xiązka jest Ka / tarzyny Tedwenowny / dostała się mi w Białłey / R. 1746 od Jmc Pani Jo / hanny Wieszczyckiey / Podstarosciny Brzesckiey / Litt.

Konstancja Sapieżyna/
RRKSO, poz. 72: Dni piętnascie dnieiącey swiętobliwością Jutrzenki w szarey oprawie.
RKKS: brak.

Nieśwież KKS/
sygn. RRKSO: 72 (naklejka na okładce górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 812 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 217 r., poz. 812).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: [.]1 (naklejka na grzbiecie).

Zapiska na karcie ochr. górnej: Modlitwa Poranna.

BAN: XXIX / б 21128