Nazwisko i imię / hasło:
Dłuski Tomasz.
Tytuł:
Uwagi w Sprawie Ordynacyi Ostrogskiey rozrożnione zdánia do iednomyślnośći Prowadzące. w obiaśnieniu naprzod Nátury powszechnego Práwá Ordynáckiego á potym w szczegulnośći wszytkich. Okolicznośći Ordynácyi Ostrogskiey Práwámi Autentycznemi dowodámi y spráwiedliwośćią Wsparte. ku łatwieyszemu poięćiu ná Częśći y Kwestye Podzielone. Roku Páńskiego 1754.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1754?
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 99 (właściwie: s. 98, opuszczona s. 77). Def.: brak ostatniej karty z omyłkami druku; pełny egz.: k. 3, s. 99, k. 1. Opr.: papier. Estr. XV, s. 251; Guseva II, poz. 63.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 154 H (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 28916
Całość:
Dłuski Tomasz.

Uwagi w Sprawie Ordynacyi Ostrogskiey rozrożnione zdánia do iednomyślnośći Prowadzące. w obiaśnieniu naprzod Nátury powszechnego Práwá Ordynáckiego á potym w szczegulnośći wszytkich. Okolicznośći Ordynácyi Ostrogskiey Práwámi Autentycznemi dowodámi y spráwiedliwośćią Wsparte. ku łatwieyszemu poięćiu ná Częśći y Kwestye Podzielone. Roku Páńskiego 1754.

B. m., 1754?

w 4ce, k. 3, s. 99 (właściwie: s. 98, opuszczona s. 77).
Def.: brak ostatniej karty z omyłkami druku; pełny egz.: k. 3, s. 99, k. 1.

Opr.: papier.

Estr. XV, s. 251; Guseva II, poz. 63.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 154 H (zapiska na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / б 28916