Nazwisko i imię / hasło:
Matteis Pasquale de.
Tytuł:
Anioł w Ludzkim Ciele S. Aloyzy Gonzaga, Ná przykład doskonáłego życia dany, Przez niektore Uwági, Ustawy y przykłady Cnot wybornych, Dla obchodzenia z większym pożytkiem Niedzielney Sexenny, ná Honor Tegoż Swiętego. Naprzod Włoskim, przez iednego Kapłana S.J., potym Łacinskim, á teraz Polskim językiem. Z Pozwoleniem Starszych. w Drukarni Lwowskiey Soc. Jesu, R. P. 1746.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1746.
Komentarz:
w 16ce, s. 168. Opr.: karton, papier żółty. Estr. XXII, s. 235, XII, s. 121 (pod hasłem: Aloisius Sanctus); Guseva II, poz. 17.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ RRKSO, poz. 80: Xią: malenka Titulô. Anioł w Luckim [sic] Ciele Sty Aloizy w papier: żułty. RKKS: brak. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 829 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 217 v., poz. 829).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4798
Całość:
Matteis Pasquale de.

Anioł w Ludzkim Ciele S. Aloyzy Gonzaga, Ná przykład doskonáłego życia dany, Przez niektore Uwági, Ustawy y przykłady Cnot wybornych, Dla obchodzenia z większym pożytkiem Niedzielney Sexenny, ná Honor Tegoż Swiętego. Naprzod Włoskim, przez iednego Kapłana S.J., potym Łacinskim, á teraz Polskim językiem. Z Pozwoleniem Starszych. w Drukarni Lwowskiey Soc. Jesu, R. P. 1746.

Lwów, druk. Jezuitów, 1746.

w 16ce, s. 168.

Opr.: karton, papier żółty.

Estr. XXII, s. 235, XII, s. 121 (pod hasłem: Aloisius Sanctus); Guseva II, poz. 17.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
RRKSO, poz. 80: Xią: malenka Titulô. Anioł w Luckim [sic] Ciele Sty Aloizy w papier: żułty.
RKKS: brak.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 829 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 217 v., poz. 829).

BAN: XXIX / a 4798