Nazwisko i imię / hasło:
Koncewicz Eliasz od św. Józefa.
Tytuł:
Zwierciadło Pilney Przezornosci W Własnym Sumnieniu Zycia Zakonnego. Według Praw y Konstytucyi Zakonu Nászego opisánych Cap: 13. § 2do Numero 5to. przez dźieśięć dni rekolliguiącym ku Doskonáłośći Zyćia Zakonnego, Zbudowániu Dusz y Chwale Bożey Słuzące, Ná naywiększą w Troycy Jedynego Boga Chwałe, y Przenaybłogosłáwienszey Panny Maryi bez Zmazy Poczętey. Chorow Anielskih [sic], Swiętych Oycow Nászych Jana y Felixa, y wszystkich Swiętych Obywátelow Niebieskich Weneracyą Cześć y Honor. Przez X. Eliasza od Swiętego Jozefa Zakonu Troycy Przenayświętszey od Wykupienia Niewolnikòw, Prowincyi Polskiey pod Tytułem Swiętego Joachima. Wydane, Roku Pánskiego 1741. w Lwowie w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J.K.M. Uprzywilejowanego Typografa.

Przed tytułem: Niech będźie pochwalona Troyca Przenayświętsza, ná wieki.

Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1741.
Komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 184 (ostatnia stronica paginowana mylnie 182). Opr.: karton, papier. Estr. XVI, s. 469 (pod hasłem: Eliasz od św. Józefa); SPPP, I, s. 486; Guseva II, poz. 78.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Q 170. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 374 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 181 v., poz. 374).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21616
Całość:
Koncewicz Eliasz od św. Józefa.

Zwierciadło Pilney Przezornosci W Własnym Sumnieniu Zycia Zakonnego. Według Praw y Konstytucyi Zakonu Nászego opisánych Cap: 13. § 2do Numero 5to. przez dźieśięć dni rekolliguiącym ku Doskonáłośći Zyćia Zakonnego, Zbudowániu Dusz y Chwale Bożey Słuzące, Ná naywiększą w Troycy Jedynego Boga Chwałe, y Przenaybłogosłáwienszey Panny Maryi bez Zmazy Poczętey. Chorow Anielskih [sic], Swiętych Oycow Nászych Jana y Felixa, y wszystkich Swiętych Obywátelow Niebieskich Weneracyą Cześć y Honor. Przez X. Eliasza od Swiętego Jozefa Zakonu Troycy Przenayświętszey od Wykupienia Niewolnikòw, Prowincyi Polskiey pod Tytułem Swiętego Joachima. Wydane, Roku Pánskiego 1741. w Lwowie w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J.K.M. Uprzywilejowanego Typografa.

Przed tytułem: Niech będźie pochwalona Troyca Przenayświętsza, ná wieki.

Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1741.

w 4ce, k. 5, s. 184 (ostatnia stronica paginowana mylnie 182).

Opr.: karton, papier.

Estr. XVI, s. 469 (pod hasłem: Eliasz od św. Józefa); SPPP, I, s. 486; Guseva II, poz. 78.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Q 170.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 374 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 181 v., poz. 374).

BAN: XXIX / б 21616