Nazwisko i imię / hasło:
Kojałowicz Wijuk Wojciech.
Tytuł:
Przykłady o Roznych Przypadkach Które się Chrześćiánom w żyćiu, w chorobách, y przy śmierći tráfiáią, Z Przestrogámi y Naukámi do pobożnego żyćia, y szczęśliwey śmierći wielce pożytecznemi, Niegdyś przez W. X. Woyciecha Wyjuka [sic] Kojałowicza Societ: Jesu Theologá, Roku Pańskiego 1674. z drukowáney we Florencyi Kśięgi Włoskiey zebrane. Teraz Polskim stylem pierwszy raz, według exemplarzá własną tegoż Autorá ręką pisánego, do Druku Podane. W Drukárni Akádemii Wileńskiey Soc. Jesu, Roku Páńskiego 1728.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1728.
Komentarz:
w 8ce, s. 208. Egz. a Opr.: skóra. Egz. b W klocku, zob. Tylkowski Wojciech (Supplement 1723). Estr. XIX, s. 402; Guseva II, poz. 173.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BP/ sygn.: au 116 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 972 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 210 v., poz. 972). Sankt Petersburg BAN sygn.: 709 (naklejka na grzbiecie). Egz. b Prow. klocka: Andrzej Waszinski, Konstancja Sapieżyna?, Nieśwież BO.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6143 BAN: XXIX / a 5520 adl. 2
Całość:
Kojałowicz Wijuk Wojciech.

Przykłady o Roznych Przypadkach Które się Chrześćiánom w żyćiu, w chorobách, y przy śmierći tráfiáią, Z Przestrogámi y Naukámi do pobożnego żyćia, y szczęśliwey śmierći wielce pożytecznemi, Niegdyś przez W. X. Woyciecha Wyjuka [sic] Kojałowicza Societ: Jesu Theologá, Roku Pańskiego 1674. z drukowáney we Florencyi Kśięgi Włoskiey zebrane. Teraz Polskim stylem pierwszy raz, według exemplarzá własną tegoż Autorá ręką pisánego, do Druku Podane. W Drukárni Akádemii Wileńskiey Soc. Jesu, Roku Páńskiego 1728.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1728.

w 8ce, s. 208.

Egz. a
Opr.: skóra.

Egz. b
W klocku, zob. Tylkowski Wojciech (Supplement 1723).

Estr. XIX, s. 402; Guseva II, poz. 173.

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BP/
sygn.: au 116 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 972 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 210 v., poz. 972).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 709 (naklejka na grzbiecie).

Egz. b
Prow. klocka: Andrzej Waszinski, Konstancja Sapieżyna?, Nieśwież BO.

BAN: XXIX / a 6143
BAN: XXIX / a 5520 adl. 2