Nazwisko i imię / hasło:
Serroni Hyacinthe.
Tytuł:
Rozmowy Duszy z Bogiem Pełne Affektow Na Siedm Psalmow Pokutnych Przez I. M. X. Iacka Serroni, Pierwszego Arcybiskupa Alby złozone. Na pożytek nowo nawroconych Diecezyi swoiey Katolikow. Wydane W Paryzu Roku Pańskiego 1686. Z Francuskiego na Polski ięzyk przetłumaczone Roku 1739. Sumptem pewney I. W. Pani Rozalii która prosi aby przy używaniu następuiących modlitew była wspomniona, Przedrukowane Roku 1751. We Lwowie, w Drukarni SSS. Troycy.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1751.
Komentarz:
w 8ce, k. 86. Opr.: skóra. Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 403.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 130. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 149 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 191 r., poz. 149).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5468
Całość:
Serroni Hyacinthe.

Rozmowy Duszy z Bogiem Pełne Affektow Na Siedm Psalmow Pokutnych Przez I. M. X. Iacka Serroni, Pierwszego Arcybiskupa Alby złozone. Na pożytek nowo nawroconych Diecezyi swoiey Katolikow. Wydane W Paryzu Roku Pańskiego 1686. Z Francuskiego na Polski ięzyk przetłumaczone Roku 1739. Sumptem pewney I. W. Pani Rozalii która prosi aby przy używaniu następuiących modlitew była wspomniona, Przedrukowane Roku 1751. We Lwowie, w Drukarni SSS. Troycy.

Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1751.

w 8ce, k. 86.

Opr.: skóra.

Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 403.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 130.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 149 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 191 r., poz. 149).

BAN: XXIX / a 5468