Nazwisko i imię / hasło:
Sapieha Jan Fryderyk.
Tytuł:
Obserwacye Diophanesa, Kiliana. Na Kczewie, Kuligowie Relatynskiego Dowodzące Iż Przy wolnych Krolow Polskich Elekcyách, Rzeczpospolita miałá zawsze pierwszy wzgląd y rewerencyą Krwi Krolewskiey, y nigdy oney od Tronu nie oddalała. Roku Pańskiego 1743.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1743.
Komentarz:
w 12ce, k. 1, s. 63. Opr.: karton, papier, XX w., zachowane stare wyklejki i karty ochronne. Estr. XXVII, 95; Guseva II, poz. 393.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: Polit. 267 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 82 r., poz. 267, rozdział: Scriptores Ethici, Politici, Juris Naturae & Gentium).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6493
Całość:
Sapieha Jan Fryderyk.

Obserwacye Diophanesa, Kiliana. Na Kczewie, Kuligowie Relatynskiego Dowodzące Iż Przy wolnych Krolow Polskich Elekcyách, Rzeczpospolita miałá zawsze pierwszy wzgląd y rewerencyą Krwi Krolewskiey, y nigdy oney od Tronu nie oddalała. Roku Pańskiego 1743.

B. m., 1743.

w 12ce, k. 1, s. 63.

Opr.: karton, papier, XX w., zachowane stare wyklejki i karty ochronne.

Estr. XXVII, 95; Guseva II, poz. 393.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: Polit. 267 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 82 r., poz. 267, rozdział: Scriptores Ethici, Politici, Juris Naturae & Gentium).

BAN: XXIX / a 6493