Nazwisko i imię / hasło:
Chrościński Wojciech Stanisław.
Tytuł:
Jozef do Egiptu od Braci przedany, Tam Dla Czystosci, inkarcerowany, Potym Dlá wykładu Snow od Więzienia wolny y do Łaski przypuszczony, Trzynasto piesni Ośmiorakiego Rythmu Ogłoszony. Roku Panskiego M.D.C.C.X.X.X.X.V.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1745.
Komentarz:
w 8ce, k. 172. Opr.: półskórek. Estr. XVIII, s. 640 (pod hasłem: Józef Patryarcha); Guseva II, poz. 150.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 419 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, t. II, k. 200 r., poz. 419).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5566
Całość:
Chrościński Wojciech Stanisław.

Jozef do Egiptu od Braci przedany, Tam Dla Czystosci, inkarcerowany, Potym Dlá wykładu Snow od Więzienia wolny y do Łaski przypuszczony, Trzynasto piesni Ośmiorakiego Rythmu Ogłoszony. Roku Panskiego M.D.C.C.X.X.X.X.V.

B. m., 1745.

w 8ce, k. 172.

Opr.: półskórek.

Estr. XVIII, s. 640 (pod hasłem: Józef Patryarcha); Guseva II, poz. 150.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 419 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, t. II, k. 200 r., poz. 419).

BAN: XXIX / a 5566