Nazwisko i imię / hasło:
Kochanowski Mikołaj.
Tytuł:
Rotvly Mikolaia Kochanowskiego do synow swych. Któré Małżonká iégo Katarzyna Z Iasienca Kochánowska, po śmierci iego wydáłá, Roku Panskiego. 1584. W Krákowie. W Drukárni Lázárzowéy. Roku Pánskiégo. 1585.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Łazarzowa, 1585.
Komentarz:
w 4ce, k. 10. W klocku, zob. Kochanowski Jan (Psałterz 1606). Estr. XIX, s. 371; Katalog BJ, poz. 1340; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow. klocka: Biała BF, Nieśwież BZ, Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19401 adl. 5
Całość:
Kochanowski Mikołaj.

Rotvly Mikolaia Kochanowskiego do synow swych. Któré Małżonká iégo Katarzyna Z Iasienca Kochánowska, po śmierci iego wydáłá, Roku Panskiego. 1584. W Krákowie. W Drukárni Lázárzowéy. Roku Pánskiégo. 1585.

Kraków, Druk. Łazarzowa, 1585.

w 4ce, k. 10.

W klocku, zob. Kochanowski Jan (Psałterz 1606).

Estr. XIX, s. 371; Katalog BJ, poz. 1340; Guseva brak.

Prow. klocka: Biała BF, Nieśwież BZ, Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 19401 adl. 5