Nazwisko i imię / hasło:
Drogoszewski Piotr, Ochabowicz Wojciech.
Tytuł:
Tarcza Wiáry Swiętey Rzymskiey Kátolickiey Przećiwko Rożnych Iey nieprzyiacioł Impetom Wystawiona Albo Theologia Polska Kontrowersye y konkluzye Kátolickie dlá Prawowiernych Polskich Katolikow, Polskim stylem y Alphabetycżnym Porządkiem w sobie, Zamykaiąca Przez Przewielebnego X. Woyciecha Ochabowicza Swiętey Theologiy Doktora Prowincyałá Prowincyi Polskiey Zakonu Kaznodzieyskiego Wydana y Za Dozwoleniem Starszych do Druku Podana Roku Panskiego 1736. W Lublinie w Drukarni Collegii Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1736.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 608 (właściwie: s. 616, opuszczona s. 33, dwa razy wybite s. 423-430, 432), k. 4. Opr.: półskórek. Estr. XV, s. 323; Dziok-Strelnik, poz. 199 (wariant c); Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 150 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 465 Theol. (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/V.49 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21033
Całość:
Drogoszewski Piotr, Ochabowicz Wojciech.

Tarcza Wiáry Swiętey Rzymskiey Kátolickiey Przećiwko Rożnych Iey nieprzyiacioł Impetom Wystawiona Albo Theologia Polska Kontrowersye y konkluzye Kátolickie dlá Prawowiernych Polskich Katolikow, Polskim stylem y Alphabetycżnym Porządkiem w sobie, Zamykaiąca Przez Przewielebnego X. Woyciecha Ochabowicza Swiętey Theologiy Doktora Prowincyałá Prowincyi Polskiey Zakonu Kaznodzieyskiego Wydana y Za Dozwoleniem Starszych do Druku Podana Roku Panskiego 1736. W Lublinie w Drukarni Collegii Societatis Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1736.

w 4ce, k. 1, s. 608 (właściwie: s. 616, opuszczona s. 33, dwa razy wybite s. 423-430, 432), k. 4.

Opr.: półskórek.

Estr. XV, s. 323; Dziok-Strelnik, poz. 199 (wariant c); Guseva brak.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 150 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 465 Theol. (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/V.49 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / б 21033