Nazwisko i imię / hasło:
Drużbicki Kasper.
Tytuł:
Nabozenstwa ná przednieysze czasy y swięta cáłego roku z Przydatkiem nauk pozytecznych wstępuiącym do Zakonu, y boiącym się śmierći. Niegdy opisáne przez W. X. Kaspra Druzbickiego, Societatis Iesu, a teraz do druku podane. Zá pozwoleniem przełożonych. W Drukárni I. K. M. Collegium Poznánskiego Societatis Iesu, Roku Páńskiego 1694.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1694.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 368. Opr.: pergamin zielony. Estr. XV, s. 335 (pod hasłem: Drużbicki Antoni Kasper); Guseva I, poz. 89.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 82. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: no 82 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1237 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/V.52 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Zapiska na wyklejce okładki górnej: Ex Libris [wytarte]ki mpp. Sygn. nieustalona: N 13ttio (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5874
Całość:
Drużbicki Kasper.

Nabozenstwa ná przednieysze czasy y swięta cáłego roku z Przydatkiem nauk pozytecznych wstępuiącym do Zakonu, y boiącym się śmierći. Niegdy opisáne przez W. X. Kaspra Druzbickiego, Societatis Iesu, a teraz do druku podane. Zá pozwoleniem przełożonych. W Drukárni I. K. M. Collegium Poznánskiego Societatis Iesu, Roku Páńskiego 1694.

Poznań, druk. Jezuitów, 1694.

w 8ce, k. 4, s. 368.

Opr.: pergamin zielony.

Estr. XV, s. 335 (pod hasłem: Drużbicki Antoni Kasper); Guseva I, poz. 89.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 82.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: no 82 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1237 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/V.52 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Zapiska na wyklejce okładki górnej: Ex Libris [wytarte]ki mpp.
Sygn. nieustalona: N 13ttio (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / а 5874