Nazwisko i imię / hasło:
Charkiewicz Juwenalis.
Tytuł:
Przewodnik do Oyczyzny Niebieskiey Zawierający w sobie Regułę Trzeciego Zakonu O.S. Franciszka Braci Pokutujących, Przywileje tego Zakonu y Odpusty, Roczny Kalędarz [sic] Swiętych niektorych Tercyarzow, wiadomość także o znacznych Osobach w tym Zakonie z Medytacyami na każdy dźień Miesiąca y nabożeństwem zwyczaynym Tercyarskim, Na trzy częśći rozdźielony, A dla wygody tychże Braći, y Siostr pokutujących Trzeciego Zakonu O.S. Franciszka, naybarziey [sic] w domach swych mieszkających, do druku podany Od Prowincyi Litewskiey OO. Obserwantow, nazwanych w Polszcze y Litwie Bernardynow, Roku 1758. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1758.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 419, k. 10. Opr.: skóra. Estr. XIV, s. 146; Guseva II, poz. 45.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 144 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, Hist. Eccl., in octavo, poz. 144). Sygn. nieustalona: No 392 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5519
Całość:
Charkiewicz Juwenalis.

Przewodnik do Oyczyzny Niebieskiey Zawierający w sobie Regułę Trzeciego Zakonu O.S. Franciszka Braci Pokutujących, Przywileje tego Zakonu y Odpusty, Roczny Kalędarz [sic] Swiętych niektorych Tercyarzow, wiadomość także o znacznych Osobach w tym Zakonie z Medytacyami na każdy dźień Miesiąca y nabożeństwem zwyczaynym Tercyarskim, Na trzy częśći rozdźielony, A dla wygody tychże Braći, y Siostr pokutujących Trzeciego Zakonu O.S. Franciszka, naybarziey [sic] w domach swych mieszkających, do druku podany Od Prowincyi Litewskiey OO. Obserwantow, nazwanych w Polszcze y Litwie Bernardynow, Roku 1758. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1758.

w 8ce, k. 4, s. 419, k. 10.

Opr.: skóra.

Estr. XIV, s. 146; Guseva II, poz. 45.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 144 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, Hist. Eccl., in octavo, poz. 144).

Sygn. nieustalona: No 392 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5519