Nazwisko i imię / hasło:
Bachowski Feliks.
Tytuł:
Maz [winno być: Mąż] doskonały z Platonowych Regul od Epiktetá zebrány. A teraz rożnemi do żyćia pospolitego należącemi sentencyámi, przykládámi pilnie obiáśniony przez X. Felixa Bachowskiego, plebana Káźimierowskiego. Swiátu zá dozwoleniem podány. W Krakowie, w Drukárni Lukaszá [sic] Kupiszá I. K. M. typográphá, Roku Pánskiego 1652.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1652.
Komentarz:
w 4ce, k. 36. Opr.: skóra. Estr. XVI, s. 69 (pod hasłem: Epictetus); Guseva I, poz. 99.
Proweniencja:
Prow.: Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki Bialskiey Xney Jmci. Biała BM/ sygn.: Н–?–? (zapiska na końcu tekstu). Nieśwież BP/ sygn.: au 75 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/VI.10 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18848
Całość:
Bachowski Feliks.

Maz [winno być: Mąż] doskonały z Platonowych Regul od Epiktetá zebrány. A teraz rożnemi do żyćia pospolitego należącemi sentencyámi, przykládámi pilnie obiáśniony przez X. Felixa Bachowskiego, plebana Káźimierowskiego. Swiátu zá dozwoleniem podány. W Krakowie, w Drukárni Lukaszá [sic] Kupiszá I. K. M. typográphá, Roku Pánskiego 1652.

Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1652.

w 4ce, k. 36.

Opr.: skóra.

Estr. XVI, s. 69 (pod hasłem: Epictetus); Guseva I, poz. 99.

Prow.:
Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki Bialskiey Xney Jmci.

Biała BM/
sygn.: Н–?–? (zapiska na końcu tekstu).

Nieśwież BP/
sygn.: au 75 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/VI.10 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 18848