Nazwisko i imię / hasło:
Officium.
Tytuł:
Officium Abo Obchod Za Umarłe [współwyd.] zob. Order Dam Krzyza Gwiazdzistego (1760).
Miejsce i rok wydania:
Nieśwież, Druk. Radziwiłłowska (Jezuitów), 1760.
Całość:
Officium.

Officium Abo Obchod Za Umarłe [współwyd.] zob. Order Dam Krzyza Gwiazdzistego (1760).

Nieśwież, Druk. Radziwiłłowska (Jezuitów), 1760.