Nazwisko i imię / hasło:
Kurzeniecki Marcin.
Tytuł:
Rezolucya Sumnienia Penitentowi Statyscie Od Spowiednika Dana, Zwłaszcza na owe słowa Senatorskiey przysięgi Quidquid nocivi videro avertam. a Seymowym y Seymikowym Rezolutom do sumienney uwagi Podana. W Warszawie, w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey Collegium Soc: Jesu, 1758.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1758.
Komentarz:
w 8ce, s. 72, [3]. Opr.: skóra. Estr. XX, s. 405; XXVI, s. 281; Guseva II, poz. 379.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 524 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 204 r., poz. 524).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 6193
Całość:
Kurzeniecki Marcin.

Rezolucya Sumnienia Penitentowi Statyscie Od Spowiednika Dana, Zwłaszcza na owe słowa Senatorskiey przysięgi Quidquid nocivi videro avertam. a Seymowym y Seymikowym Rezolutom do sumienney uwagi Podana. W Warszawie, w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey Collegium Soc: Jesu, 1758.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1758.

w 8ce, s. 72, [3].

Opr.: skóra.

Estr. XX, s. 405; XXVI, s. 281; Guseva II, poz. 379.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 524 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 204 r., poz. 524).

BAN: XXIX / а 6193