Nazwisko i imię / hasło:
Miczyński Sebastian.
Tytuł:
Zwierciadło Korony Polskiey Szkody wielkie, y vtrapienia cięszkie, ktore ponośi od Zydow Wyrażáiące Synom Koronnym Ná Seym Walny W Roku Páńskim, 1618 Wystawione. Adige seruum ad opus, quod officium eius postulat. Quod si non obaudierit, suis graua illum compedibus. Eccl: 33.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1618?).
Komentarz:
w 4ce, k. 30. W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648). Estr. brak tego wydania; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 6007 adl. 10
Całość:
Miczyński Sebastian.

Zwierciadło Korony Polskiey Szkody wielkie, y vtrapienia cięszkie, ktore ponośi od Zydow Wyrażáiące Synom Koronnym Ná Seym Walny W Roku Páńskim, 1618 Wystawione. Adige seruum ad opus, quod officium eius postulat. Quod si non obaudierit, suis graua illum compedibus. Eccl: 33.

B. m., b. r. (1618?).

w 4ce, k. 30.

W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648).

Estr. brak tego wydania; Guseva brak.

Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 6007 adl. 10