Nazwisko i imię / hasło:
Białobocki Jan.
Tytuł:
Klar Męstwa, Ná Obiáśnienie pochodni W dalszą drogę ku nieugásłey Słáwie Iáśnie Oświeconego Xiążęćiá I.Mći. Jeremia Michała Korybuta ná Wiśniowcu, y Łubniách Wisniowieckiego, Woiewody Rvskiego, Kaniowskiego etc. Starosty. Aż do wypráwy woienney pod Zborow Sámego Náiáśnieyszego Monárchy Krola Iego Mosci Jana Kazimierza nam szczęśliwie pánuiącego. We czterech tákże Częśćiách wydány przez tegoż Authorá w mieśiącu Wrześniu. Roku Páńskiego 1649.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Kraków, druk. Franciszka Cezarego st.), 1649.
Komentarz:
w 4ce, k. 24. Stanowi część drugą pisma Białobockiego: Pochodnia woienney sławy (Kraków, 1649). W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648). Estr. XIII, s. 3; Malicki, poz. 677; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 6007 adl. 4
Całość:
Białobocki Jan.

Klar Męstwa, Ná Obiáśnienie pochodni W dalszą drogę ku nieugásłey Słáwie Iáśnie Oświeconego Xiążęćiá I.Mći. Jeremia Michała Korybuta ná Wiśniowcu, y Łubniách Wisniowieckiego, Woiewody Rvskiego, Kaniowskiego etc. Starosty. Aż do wypráwy woienney pod Zborow Sámego Náiáśnieyszego Monárchy Krola Iego Mosci Jana Kazimierza nam szczęśliwie pánuiącego. We czterech tákże Częśćiách wydány przez tegoż Authorá w mieśiącu Wrześniu. Roku Páńskiego 1649.

B. m. (Kraków, druk. Franciszka Cezarego st.), 1649.

w 4ce, k. 24.
Stanowi część drugą pisma Białobockiego: Pochodnia woienney sławy (Kraków, 1649).

W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648).

Estr. XIII, s. 3; Malicki, poz. 677; Guseva brak.

Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 6007 adl. 4