Nazwisko i imię / hasło:
Kochanowski Jan.
Tytuł:
Wtargnienie do Moskwy Krzysztophá Rádźiwiłá, Polnego Hetmáná W. X. Litewskiego, Roku 1581.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka), b. r. (1611).
Komentarz:
w 4ce, k. 5. Tytuł nagłówkowy. Egz. a W klocku, zob. Kochanowski Jan (Psałterz ok. 1612). Egz. b W klocku, zob. Kochanowski Jan (Psałterz 1617). Estr. XIX, s. 365; Piekarski, poz. XI. 2; Guseva brak.
Proweniencja:
Egz. a Prow. klocka: Biała BF, Nieśwież BZ, Nieśwież BP. Egz. b Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BO.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19578 [adl. 2] BAN: XXIX / б 23333 [adl. 5]
Całość:
Kochanowski Jan.

Wtargnienie do Moskwy Krzysztophá Rádźiwiłá, Polnego Hetmáná W. X. Litewskiego, Roku 1581.

B. m. (Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka), b. r. (1611).

w 4ce, k. 5.
Tytuł nagłówkowy.

Egz. a
W klocku, zob. Kochanowski Jan (Psałterz ok. 1612).

Egz. b
W klocku, zob. Kochanowski Jan (Psałterz 1617).

Estr. XIX, s. 365; Piekarski, poz. XI. 2; Guseva brak.

Egz. a
Prow. klocka: Biała BF, Nieśwież BZ, Nieśwież BP.

Egz. b
Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BO.

BAN: XXIX / б 19578 [adl. 2]
BAN: XXIX / б 23333 [adl. 5]