Nazwisko i imię / hasło:
Kochanowski Mikołaj.
Tytuł:
Rotvly Mikolaia Kochanowskiego do synow swych. Ktore Małżonká iego Katarzyna Z Iasienca Kochánowska, po śmierći iego wydáłá, Roku Páńskiego, 1584. W Krakowie. W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, Typográphá I. K. M., Roku Páńskiego, 1611.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1611.
Komentarz:
w 4ce, s. 20. W klocku, zob. Kochanowski Jan (Psałterz ok. 1612). Estr. XIX, s. 371; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow. klocka: Biała BF, Nieśwież BZ, Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19576
Całość:
Kochanowski Mikołaj.

Rotvly Mikolaia Kochanowskiego do synow swych. Ktore Małżonká iego Katarzyna Z Iasienca Kochánowska, po śmierći iego wydáłá, Roku Páńskiego, 1584. W Krakowie. W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, Typográphá I. K. M., Roku Páńskiego, 1611.

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1611.

w 4ce, s. 20.

W klocku, zob. Kochanowski Jan (Psałterz ok. 1612).

Estr. XIX, s. 371; Guseva brak.

Prow. klocka: Biała BF, Nieśwież BZ, Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 19576